Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skap flyt i teksten din

Å skape god språkflyt er en av de viktigste jobbene du gjør når du skriver. Når du får det til, er det som om du tar leserne i hånda og leier dem gjennom teksten din.

Her skal du først og fremst lære om hvordan du skaper flyt innad i et avsnitt. Hvordan kan du elegant geleide leseren din fra start til slutt i avsnittet slik at argumentene dine kommer godt fram?

Oppgave 1

Se på de to korte avsnitta under. Klarer du å forklare med egne ord hva som gjør avsnitt 1 svakt og avsnitt 2 godt?

Eksempel 1: Beskrivelse av novelle

Novella handler om de fattige i Oslo i gamle dager, som var veldig vanlig å skrive om. Dette blir forsterka av fargebruken, alt er svart og grått. Alt er mørk og trist. Som miljøet og personskildringa. Hvordan hovedpersonen har jobb fra tidlig alder og alltid er skitten. Hvor stemninga blir dyster.

Eksempel 2: Samme beskrivelse med andre ord

Novella handler om de fattige i Oslo i gamle dager. Dette var et vanlig tema å skrive om. Temaet blir forsterka av fargebruken. Særlig fargene svart og grå går igjen, noe som skaper en mørk og trist stemning. I tillegg til denne miljøskildringa bidrar beskrivelsene av hovedpersonen til å få fram det dystre. Han er nemlig alltid skitten.

Hvorfor fungerer avsnitt 2 bedre enn avsnitt 1?

Svaret er at i det første eksemplet starter setningene på en måte som skaper dårlig språk. Flere av setningene er for eksempel ufullstendige. Årsaken er nok rett og slett at de starter med feil ord som "som", "hvordan" og "hvor".

Novella handler om de fattige i Oslo i gamle dager, som var veldig vanlig å skrive om. Dette blir forsterka av fargebruken, alt er svart og grått. Alt er mørk og trist. Som miljøet og personskildringa. Hvordan hovedpersonen har jobb fra tidlig alder og alltid er skitten. Hvor stemninga blir dyster.

I det andre avsnittet starter setningene slik at det blir flyt mellom dem:

Novella handler om de fattige i Oslo i gamle dager. Dette var et vanlig tema å skrive om. Temaet blir forsterka av fargebruken. Særlig fargene svart og grått går igjen, noe som skaper en mørk og trist stemning. I tillegg til denne miljøskildringa bidrar skildringene av personene til å få fram det dystre. Hovedpersonen er nemlig alltid skitten.

Bruk tekstbindere

For å bli god til å lage flyt i språket ditt er det viktig at du er nøye på hvordan du starter setningene. Det er ikke bare å skrive i vei. I stedet må du hver gang du setter et punktum, være bevisst at starten på neste setning skal følge logisk etter den forrige.

Oversikten over tekstbindere under er nyttige for å skape flyt. Les gjennom denne og bruk den på resten av oppgavene.

Oppgave 2

Skap flyt ved å bruke tekstbindere. Her kan det være at et ord kan passe flere steder, men det er likevel bare én riktig løsning.

Oppgave 3

Dra tekstbinderne til riktig sted. Her kan det være at et ord kan passe flere steder, men det er likevel bare én riktig løsning.

Oppgave 4

Jobb i par. Avsnittet under mangler tekstbindere. Hvordan vil dere skape bedre flyt i språket uten å endre innholdet? Skriv om:

Han møtte kjæresten sin i 2017. Han syntes hun var vakker. Han likte klassisk musikk. Hun likte Death Metal. Ett år senere likte begge Death Metal. Det var fordi han ble som henne. Han ble alltid lik kjærestene sine. Hun var uforanderlig. Hun gjorde det slutt med ham i 2019.

Oppgave 5

I avsnittet under starter setningene galt. Gjør om på avsnittet slik at det får bedre flyt mellom setningene. Husk at du kan endre noe i setninga hvis du synes det gjør den bedre.

Om russetida

Russetida kan skape utenforskap. Mange tredjeklassinger har ingen å være sammen med. De får ikke tilbud om å være med på en buss. Hvor pris er en annen årsak. Altså at det koster så mye å bli med på en buss. Som for eksempel 20 000 på de mest populære bussene. Mange har ikke så mye penger. De kan bli utenfor fellesskapet hele russetida.

Løsningsforslag

Om russetida

Russetida kan skape utenforskap. Årsaken er at mange tredjeklassinger ikke har noen å være sammen med. Dermed får de ikke tilbud om å være med på en buss. En annen årsak til utenforskap kan være pris. Det er nemlig dyrt å være med på en buss. For eksempel kan det koste 20 000 på de mest populære bussene. mye penger er det ikke alle som har. Dette kan føre til at de blir utenfor fellesskapet hele russetida.

Oppgave 6

Skriv ca. 8–10 setninger om hva du gjorde i går. Bind alle setningene sammen slik at det blir flyt.

Oppgave 7

  1. Oppsummer det du har lært om hva som er godt språk etter å ha jobbet med denne ressursen.
  2. Vil du gjøre noen endringer i ditt eget språk for å bli en bedre skriver?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.11.2019

Læringsressurser

Bli en bedre skriver