Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen I de beste hjem

Filmen I de beste hjem handler om skriving og om relasjonen mellom en lærer og en elev på en fransk skole. Se filmen og jobb med oppgaver om karakteranalyse og skriveprosessen. Du skal også prøve deg på noen kreative skriveoppgaver inspirert av filmen.

Filmen I de beste hjem

Filmen handler om 16 år gamle Claude som imponerer læreren med tekstene han skriver. Gjennom en serie skriveoppgaver kommer Claude med stadig flere detaljer om livet til vennen Rapha.

Se filmen før du begynner å jobbe med oppgavene. Den varer i 1 time og 45 minutter.

1. Karakteren Claude

Skriv en analyse av karakteren Claude. Karakteranalysen skal inneholde beskrivelser av

 • ytre og indre karaktertrekk

 • motivasjonene du mener ligger bak Claudes handlinger

 • hvordan han utvikler seg utover i handlingen

 • hva du tror vil skje med Claude videre i livet

Vis til konkrete eksempler fra filmen for å støtte opp om analysene dine.

2. Scenebeskrivelser

Skriv en kort tekst der du beskriver hver av disse to scenene fra filmen.

Få med helheten og også viktige detaljer om omgivelsene og atmosfæren slik at leseren får en følelse av å være til stede i det du beskriver.

3. Kreative skriveoppgaver

 1. Skriv en novelle med samme tematikk og karakterdynamikk som i filmen. La deg inspirere av relasjonen mellom Germain og Claude.

 2. Disse tre oppgavene er inspirert av skriveoppgavene som Germain gir elevene sine i filmen. Velg en av dem.

  1. Skriv en stil med denne tittelen: "48 timer i livet til en 16-åring".

  2. Skriv en kreativ tekst på inntil én A4-side der du bruker følgende adjektiver: begeistret, annerledes, vanlig, bra, konsentrert, liten, fantastisk.

  3. Skriv et portrett av din beste venn.

4. Til refleksjon

Skriv en reflekterende tekst der du analyserer din egen tilnærming til skriving. Refleksjonen skal ta utgangspunkt i skriveoppgavene du jobbet med over.

Refleksjonen bør inneholde

 • noen tanker rundt hvilke oppgaver du likte å jobbe med, og hvilke du eventuelt ikke likte like godt

 • en beskrivelse av hvilke utfordringer du møtte underveis

 • refleksjon over om du ville ha gjort noe annerledes hvis du skulle ha jobbet med oppgavene på nytt

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 22.02.2024

Læringsressurser

Bli en bedre skriver