Hopp til innhold

Oppgave

6-timersdagen

6-timers arbeidsdag har vært diskutert i mange sammenhenger, og det er stor uenighet om hvordan den eventuelt skulle blitt praktisert.

LK20
En sur og stresset kontorarbeider jobber overtid sent på kvelden. Illustrasjon.

Uenigheten går blant annet ut på hvor mye en innføring av 6-timers arbeidsdag vil koste velferdsstaten. Noen hevder en innføring vil føre til reduserte inntekter i form av skatt. Dette kan igjen føre til mindre finansiering av fellesgoder, og at velferdsstaten vil gå til grunne som følge av dette. Andre igjen mener det vil føre til mer fritid og bedre helse for arbeidstakerne, og at det igjen fører til lavere kostnader for velferdsstaten.

Oppgave

Lag en tabell der du lister opp argumenter for og i mot 6-timers arbeidsdag.

Sist oppdatert 12.08.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Organisering og betydning av arbeid