Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Stoffer og materialer

Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.

Modell av havforsuring

Undersøk havforsuring ved å studere CO₂-konsentrasjonen i luft og vann, og gjør forsøk med organismer i surt vann. Bygg opp og evaluer modeller som beskriver sammenhengen mellom faktorer som påvirker pH i havet.

Læringsressurser

Modell av havforsuring

Læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Du er her