Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Stoffer og materialer

Alt stoff er bygd opp av partikler: atomer, ioner og molekyler. Partiklene tiltrekkes av hverandre og holder sammen i større eller mindre grad. Dette er grunnlaget for egenskaper og reaksjoner til ulike stoffer og materialer.

Bindinger mellom atomerTTilleggsemne

Atomer kan tiltrekkes av hverandre og binde seg til hverandre i kjemiske bindinger. Hva er egentlig en binding og hvordan oppstår de? Hvorfor tiltrekkes noen atomtyper lettere til hverandre enn det andre gjør?

Læringsressurser

Bindinger mellom atomer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her