Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Modeller er bygget opp av variabler

For å finne svar på et spørsmål kan vi lage en modell. En modell er bygget opp av variabler som påvirker hverandre. Hvis modellen skal forutsi hva som vil skje, må vi bruke variabler som er viktige for det spørsmålet vi stiller. Disse variablene må få en verdi eller kunne måles.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Faktorer som kan påvirke hvor stor avling man får. Illustrasjon.

Det er mange variabler som påvirker hvor stor salatavling man får. Når vi skal lage en modell, må vi blant annet ta stilling til: Hvilke variabler er viktige? Hvilke variabler påvirker hverandre? Hvilke variabler mangler?

Sorter variabler

Oppgave 1

Sorter de ulike variablene i to grupper. Dra bildene, og slipp dem under det spørsmålet du mener de hører hjemme.

Sortér variabler (codap.concord.org).

Velg hvilke variabler som er viktige

Selv om en variabel er beslektet med en prosess, så betyr ikke det av variabelen nødvendigvis skal være med i en modell for denne prosessen. Hvis du har en klar og avgrensa problemstilling, vil det være lettere å avgjøre hvilke variabler som skal være med og hvilke som ikke skal være med.Oppgave 2

Også i denne oppgaven skal du sortere variabler, men denne gangen skal du fokusere på å velge variabler som har klar betydning for det du vil finne ut. Ta bort variabler som ikke er relevante nok. Gi navn til de variablene du velger å beholde. Hvis du mener at det er variabler som mangler, så lager du disse selv.


Hvordan kan jeg få bedre karakterer? (codap.concord.org)

Variabler kan måles

Modeller som skal foreta beregninger, må være bygget opp med variabler. Variabler kan måles, som for eksempel "antall kaniner", eller gis en verdi eller et nivå, som for eksempel "lykke". Hvis du kan angi noe på en skala fra "lav" til "høy", så er det trolig en variabel.

Se for deg en modell som skal ta for seg hvordan regn påvirker erosjon i en åsside:

"Regn" og "åsside" er viktige momenter å vurdere i en slik modell. En hypotese kan være at en økning i nedbør vil føre til økt erosjon av åssida. Variablene kan kalles "regn" og "åsside", men det vil være bedre å bruke "mengden regn" og "mengden jord i åssida", fordi det er lettere å angi en verdi på slike variabelnavn.

Oppgave 3

I lista under er det åtte variabler som kan inngå i en modell som skal hjelpe oss å svare på spørsmålet "Hva kan jeg gjøre for å få bedre karakterer?"

Diskuter hvilke navn som er gode variabelnavn:

 1. lærer
 2. ekstra hjelp
 3. lesetid
 4. foreldre
 5. søvn
 6. karakterer
 7. sult
 8. gjøre lekser

Oppgave 4

Foreslå forbedringer på noen av variabelnavnene over.


Navn på variabler bør ikke inneholde adjektiver som angir en eller form for retning på en forventet endring. "Mer regn" eller "mindre jord i åssida" er eksempler på variabelnavn som ikke vil egne seg.

Selv om man helt klart kan tenke seg at "Hvis det kommer mer regn, så vil det blir mer erosjon og dermed mindre jord i åssida."

Vi må allikevel unngå å gi variabler navn på denne måten. Både regn og jordmengde kan variere i begge retninger, øke eller avta. Da er det en bedre løsning å kalle dem "mengde regn" og "mengde jord i åssida".

Oppgave 5

I en modell om bruk av setebelte og skader ble følgende variabelnavn brukt:

 • økt bruk av setebelte
 • nedgang i antall skader
 • positive resultater av legeundersøkelse

Disse variabelnavnene er ikke så gode, fordi de antar hvilken retning endringen skjer.

Lag nye navn på disse variablene, slik at de er mer nøytrale og kan endres i hvilken som helst retning: lavere eller høyere, bedre eller verre.

Gi navn til variabler i SageModeler

Oppgave 6

Gi passende navn til hver av variablene som er merket "Uten navn" i modellen.

Velg bilder til de variablene som vises blå kvadrater.

Navngi variabler og legg til bilder (codap.concord.org).

Kilde

Denne ressursen er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/406/activities/8037/b5c74010-1de1-4011-bb59-a74cf4e8d535

Sist oppdatert 06.12.2019
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The Building Models Project, Michigan State University og The Concord Consortium

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler