Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lage modell fra start til slutt

Nå skal du jobbe deg gjennom hele prosessen med å lage en modell. Du begynner med å stille et spørsmål, gjøre antakelser, lage modellen og til slutt kjøre en simulering for å teste antakelsen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Bakgrunnsinformasjon til oppgaven

Det nærmer seg eksamen, og du diskuterer karakterer med noen klassekamerater. En av dem, som nesten alltid får toppkarakterer, sier at foreldrene legger press på hen. Du lurer på hvordan det er å ha sånne foreldre.

Etter å ha tenkt litt kommer du fram til at dette nok er litt mer komplisert enn hva slags foreldre du har: Det er mange ting som spiller inn.

Du bestemmer deg for å lage en modell for å systematisere tankene dine og for å teste følgende påstand: «Vil mer press fra foreldrene mine gjøre at jeg får bedre karakterer?»

På karaktersamtalene med faglæreren din snakker dere også om hva som skal til for at du skal kunne gjøre det enda bedre i faget: resultater på skriftlige prøver, muntlige presentasjoner og innleveringer.

Modell som viser noen faktorer som påvirker terminkarakter. Eksemplene er presentasjoner, skriftlige prøver og innleveringer. Illustrasjon.

Det er kjekt å vite, men hva påvirker hvor bra du gjør det i hver av disse vurderingssituasjonene? Ja, press fra foreldrene dine er helt klart en del av bildet. Men hva med utholdenhet og selvtillit? Du kommer sikkert på andre ting også.

Du er virkelig motivert for å gjøre det bedre på skolen og bestemmer deg for å undersøke hvordan press fra foreldrene dine sannsynligvis vil påvirke hvor godt du gjør det på skolen.

Oppgave

Lag en graf med «Press fra foreldre» på x-aksen og «Terminkarakter» på y-aksen. Tegn en kurve som viser hvordan du tror større press fra foreldre vil påvirke terminkarakteren din.

Oppgave

Åpne modellen: Hva påvirker karakterene mine? på concord.org.

Modellen består av variabler som brukes i vurderingsgrunnlaget når læreren din skal sette terminkarakter, i tillegg til tre andre variabler som kan være med på å påvirke hvilken karakter du ender opp med: press fra foreldre, tida du bruker på skolearbeid, og selvtillit.

Utfordringen din er å gjøre ferdig modellen ved å lage koblinger mellom variabler som påvirker hverandre, og avgjøre på hvilken måte de påvirker hverandre. Kanskje må du i tillegg legge til andre variabler enn dem som allerede er i modellen?

Film som viser hvordan du lager koblinger mellom variabler og stiller inn hvordan variablene påvirker hverandre.

To ikoner kobles sammen med en pil. Illustrasjon.

Du kan koble sammen variabler ved å trykke på og holde inne pil-ikonet inne, og dra pila til den variabelen du vil ha kobling til.

Når du er fornøyd med modellen, kjører du en simulering for å teste den.

Film som viser hvordan du kjører en simulering av en modell og lager et plott.

 1. Beskriv hvordan resultatet av simuleringen passer med antakelsen du gjorde helt i starten.
 2. Hva synes du? Hjelper resultatet av simuleringen deg med å svare på spørsmålet «Vil mer press fra foreldrene min hjelpe meg til å få bedre karakterer?»?
 3. Hvis resultatet av simuleringen ikke ligner på det du antok først: Hvorfor tror du det ble slik?
  • Antakelsen jeg gjorde i starten, var feil.
  • Modellen er bygd opp feil (variablene jeg valgte, og koblingene mellom dem, var feil).

   Forklar.
 4. Foreslå hvordan modellen kan endres slik at den gir resultater som passer bedre med antakelsen din.

Denne ressursen er en bearbeidet versjon av https://authoring.concord.org/sequences/406/activities/8041/97fb061b-cd86-46a3-a2b7-d86e8ca248fb

Sist oppdatert 09.12.2019
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The CREATE for STEM Institute, Michigan State University og The Concord Consortium

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler