Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Simulering og testing

Formuler hypoteser, forutsi hva som vil skje, og test modellen ved å kjøre en simulering.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Sammenhengen mellom ulike årsaker som avgjør hvor varmt det er om bord i en buss. Illustrasjon.

Forutsi hvordan modellen virker

Temperaturen i en buss bestemmes av mange faktorer. Figuren over viser noen av dem og mulige sammenhenger mellom dem.

Oppgave 1

Formuler en hypotese, og forsøk å forutsi noe om varmen i bussen. Både hypotesen og forutsigelsen må være basert på modellen og gi svar på det sentrale spørsmålet: «Hvorfor er det så varmt i bussen når sola skinner?»

Formuler hypotesen med denne formen: Hvis … så …

Eksempel:

Du tror at antallet åpne vinduer påvirker temperaturen i bussen når sola skinner. Da kan du formulere hypotesen slik:

Hvis flere vinduer på bussen blir åpnet, vil temperaturen i bussen …

Oppgave 2

Fullfør hypotesen over. Vær så presis som mulig når du forutsier hva som vil skje med temperaturen.


Oppgave 3

Formuler en annen hvis-så-hypotese om temperaturen i bussen. I denne hypotesen skal du ikke ha med en endring i antallet åpne vinduer.

Oppgave 4

Lag en graf med «Temperatur i bussen» på y-aksen, og på x-aksen har du hypotesen du lagde i oppgave 3.

Tegn inn en kurve som viser hvordan du tror temperaturen i bussen vil endre seg.

Denne ressursen er en bearbeidet utgave av https://authoring.concord.org/sequences/406/activities/8040/711d6189-5895-4058-968e-ec45241d6241

Sist oppdatert 09.12.2019
Skrevet av Steve Roderick og Dan Damelin
Rettighetshavere: The CREATE for STEM Institute, Michigan State University og The Concord Consortium

Læringsressurser

Lag modeller i SageModeler