Hopp til innhold

Fagstoff

Lærerveiledning

Oversikt over undervisningsopplegget til filmen Die Welle.
Dekorbilde som viser en liten bokstabel med et eple på toppen. Blå bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Undervisningsopplegget

 • Vi har laga forslag til oppgaver og aktiviteter rundt filmen Die Welle.

 • Opplegget passer for elever som tar andreåret med tysk 1, og for elever som tar tysk 2.

 • Estimert tidsbruk for hele opplegget er omtrent 5 til 6 økter à 90 minutter. Opplegget kan fylle en fagdag eller to–tre uker med vanlig undervisning i faget.

Sju artikler og oppgavesider

 1. Die Welle: selve filmen, og en tekst om filmen på tysk og norsk

 2. Einstieg: introduksjon til tema og film

 3. Einstieg auf Norwegisch: alternativ introduksjon, med korte filmklipp og andre oppgaver

 4. Beobachtungsaufgaben: observasjonsoppgaver mens elevene ser filmen

 5. Die Handlung im Film: øvinger for å repetere gloser og handling

 6. Sprechen und Schreiben: litt større oppgaver elevene kan jobbe med etter å ha sett filmen

 7. Lærerveiledning

Die Welle: Film og fagtekst

Lese- og oversettingsoppgave
 • Her finner du selve filmen og en tekst om filmen. Filmen bygger på ei sann hending, og teksten gir elevene en introduksjon til handlinga.

 • Det er lagt inn korte ordforklaringer i den tyske teksten slik at elevene kan slippe å bruke ordbok. Her skal de først og fremst skaffe seg informasjon og deretter gå videre.

 • Nederst på sida fins det også en norsk oversettelse av teksten. La elevene først lese den tyske teksten hver for seg. Be dem deretter jobbe i par og oversette teksten muntlig. Til slutt leser elevene den norske teksten for å kontrollere at de har forstått innholdet.

Einstieg: Die Welle

Aktiviteter før elevene ser filmen

På denne sida finner du en tekst og fire forslag til oppgaver som skal forberede elevene på handling og tema i filmen: ei diskusjonsoppgave, to gruppeoppgaver og ei begrepsoppgave. Teksten gir viktig kunnskap om det historiske bakteppet for filmfortellinga. Estimert tidsbruk er 60 minutter.

Hva med å starte med et eksperiment? Her noen forslag:

 1. Si at skoleledelsen har bestemt at jentene får ansvar for at lys blir slukka etter timen, at søppel ligger i søppelkassa og at dørene til klasseromma blir lukka. Diskuter reaksjonene etterpå.

 2. Allier deg med en elev. Be eleven ta fjernkontrollen eller tilkoblinga til smartboardet i klassens påsyn. Når du kommer inn i klasserommet, spør du hvor fjernkontrollen eller ledningen er. Si at du sjekka at alt var i orden før pausen, og at du nå ikke får starta timen som planlagt. Spør om det er noen i klassen som vet hvor fjernkontrollen/ledningen er. Diskuter så i klassen hvorfor man vil eller ikke vil si hvem som har tatt utstyret.

 3. Elevene gjør dagens første oppgaver i grupper på tre. Ett gruppemedlem blir utpekt som leder og skal ha ansvar for gruppa. Hver gruppe får fem kjeks, og alle skal forsyne seg. Hvem tar kjeks nummer 4? Ifølge et eksperiment er det som regel den som har ansvar for gruppa. Hør med elevene i etterkant om de har fått samme resultat.

1 Diskutieren

Elevene diskuterer hvem som påvirker dem. Diskusjonen kan gå på norsk eller tysk, avhengig av språklige ferdigheter, og elevene kan bruke ordbok for å finne relevante tyske ord og uttrykk.

2 og 3 Das Filmplakat und den Trailer beschreiben

Elevene jobber i par eller små grupper med enten plakaten eller traileren. Gjør dem gjerne oppmerksom på de ekspanderbare boksene med nyttige ord og uttrykk, og be dem ta notater underveis.

Når gruppene er ferdige, presenterer de for hverandre: Ei gruppe som har jobba med filmplakaten, presenterer for ei gruppe som har jobba med traileren, og omvendt, slik at alle aktiviseres.

4 Wichtige Begriffe

Her øver elevene på relevante politiske begreper som de møter i filmen eller har behov for når de skal snakke om filmen.

Einstieg auf Norwegisch

En enklere og raskere inngang

Velg dette alternativet dersom du og klassen vil komme enkelt og raskt i gang med film og tema – på norsk.

1 Førsteinntrykket av personene i filmen

Her skal elevene se på et kort filmklipp på tre minutter og diskutere og reflektere over personene som introduseres.

2 Inkludering og ekskludering

Også her skal elevene se et kort filmklipp. Klippet tematiserer inkludering og ekskludering, og spørsmåla til klippet handler om nettopp dette.

3 Viktige begreper

Her øver elevene på relevante politiske begreper som de møter i filmen eller har behov for når de skal snakke om filmen. De lærer begrepene på norsk og på tysk.

Beobachtungsaufgaben

Observasjonsoppgaver

Dersom elevene skal levere en enkel skriftlig tekst, er det lurt å la dem gjøre oppgave 3. Så kan de eventuelt velge hva de vil gjøre i tillegg (enten oppgave 1 eller oppgave 2).

1 Wie bekommt man Macht?

Elevene skal notere eksempler fra filmen som viser de tre grunnprinsippene til "Die Welle" i praksis. De skal bli klar over hvordan maktforhold kan bygges helt bevisst.

2 Staatsformen

Elevene skal ta notater til de tre politiske styreformene som nevnes og diskuteres i filmen.

3 Steckbrief

Mens elevene ser filmen, skal de observere en av nøkkelpersonene og notere informasjon om vedkommende. Det kan være lurt å sørge for at elevene velger ulike personer.

Når filmen er ferdig, bruker elevene notatene sine og modellteksten på denne sida til å skrive enkle setninger om personen de har valgt. Elevene kan gjerne skrive litt mer enn det som står i eksempelet.

Vis gjerne portrettbildene av hovedpersoner og nøkkelpersoner i filmen og fordel personene blant elevene. Personene på bildene er:

 • Rainer Wenger (lærer)

 • Tim (outsider i klassen)

 • Lisa (medlem i "Die Welle", venninne med Karo)

 • Marco (populær og sporty gutt i klassen)

 • Karo (kjæreste med Marco, kritisk til "Die Welle")

 • Sinan (gutt med migrasjonsbakgrunn)

 • Kevin (den "slemme", ulydige gutten i klassen)

Die Handlung im Film

Øvinger for å repetere gloser og handling

Etter å ha sett filmen kan elevene jobbe med oppgaver og aktiviteter på denne sida. Vi anbefaler at alle jobber minimum med de to første øvingene her slik at de får repetert handlinga og viktige gloser. Øvingene gir ellers et godt grunnlag for jobbe videre med de litt større skriftlige og muntlige oppgavene.

1 Über den Film sprechen (på norsk)

Filmen gjør nok et sterkt inntrykk på mange, og slutten er brutal. Her snakker elevene sammen i grupper og utveksler hva de noterte mens de så filmen.

2 Die Handlung im Film (glosekort tysk–norsk)

Elevene repeterer handlinga i filmen og viktige gloser ved å lese og oversette tyske setninger til norsk i par.

3 Sprache üben

Her jobber elevene med interaktive øvinger. De skal f.eks. velge riktig ordklasse, ord eller tidsform av verbet. Glosene i øvingene er temagloser elevene har bruk for når de jobber med andre oppgaver.

4 Begriffe raten

Formålet med oppgava er å øve på sentrale ord fra filmen. Når man er ferdig og har snudd alle korta, kan man snu glosekorta tilbake andre veien og prøve å forklare orda på tysk. Oppgava forbereder elevene på Jeopardy-spillet.

5 Jeopardy

Her er et spill som egner seg til å avslutte arbeidet rundt filmen. Foruten å ha det gøy er målsettinga med spillet å øve seg på å stille spørsmål. Samtidig får elevene praktisert begrepene fra øving 4.

Spillet er forklart på oppgavesida.

Link zum Spiel (Vollbild)

Sprechen und schreiben

Flere oppgaver å velge mellom

På denne sida finner elevene seks oppgaver å velge mellom. Noen oppgaver er enklere, andre mer utfordrende, og de fleste oppgavene krever at elevene jobber muntlig og skriftlig.

Oppgavene kan løses individuelt, i par eller i treergrupper, og de egner seg godt til underveisvurdering og prosessorientert arbeid.

1 Plakat eller tankekart

Elevene lager en plakat eller et tankekart om filmen og forklarer bilder og nøkkelord muntlig. Vinkling (tema, handling, enkeltpersoner osv.) velger de selv. Det er lagt til språkstøtte i form av nyttige fraser og uttrykk.

2 Personlig vurdering av filmen

I denne oppgava skal elevene øve inn en samtale om filmen. De skal uttrykke egne meninger og begrunne dem.

Avslutningsvis kan de framføre samtalen for et annet elevpar mens læreren går rundt og lytter, eller de kan gjøre et opptak av samtalen og levere det til læreren.

3 Podkast

Elevene skal lage en podkast til temaet inkludering/ekskludering. De finner forslag til spørsmål og noe språkstøtte på oppgavesida.

4 Dialog

Dette er en noe enklere oppgave som bare handler generelt om film. Elevene skal komplettere en dialog med passende replikker. Dette er en oppgavetype som bl.a. er vanlig til eksamen.

5 Allmøte på skolen

Dette er også en oppgave der elevene skal lage en samtale, men her skal de lage hele samtalen og forholde seg til krav om innhold og lengde.

6 President for én dag

Ei fri skriveoppgave som kan passe godt for kreative elever med relativt gode språklige ferdigheter.

Vurdering

Forslag til vurderingssituasjoner

Flere av oppgavene i dette undervisningsopplegget egner seg til bruk i underveisvurdering og/eller mappevurdering. Elevene kan også få beskjed om å forberede seg til en fagsamtale der de får spørsmål om filmen og skal reflektere rundt læringsprosessen. Eksempel på spørsmål som elevene kan forberede seg på:

 • Wie fandest du den Film? Begründe deine Antwort.

 • Was passiert im Film? Erzähle!

 • Welche Person hast du dir näher angeschaut? Beschreibe sie.

 • Welche Filme oder Serien siehst du gern?

 • Kannst du mir einen guten Film empfehlen?

 • Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen? Warum?

 • Was hast du gelernt?

 • Welche neuen Wörter kannst du jetzt?

Forslag til enkelt og morsomt avbrekk

Lek "Kongen befaler" på tysk! Det tyske navnet på denne leken er "Kommando Pimperle".

 • Læreren (eller en elev) er kommandant Pimperle og kan befale hva alle skal gjøre.

 • Hvis kommandanten sier "Kommando" i forkant av en ordre, skal den utføres. Hvis kommandanten bare sier selve ordren, skal den ikke utføres.

 • Øv inn kommandoene på forhånd. Start eventuelt med to–tre kommandoer og utvid lista etter hvert:

  • Kommando Pimperle! (Elevene trommer med pekefingrene på pultene.

  • Kommando Flach! (Elevene strekker ut armene og legger hendene på bordet, med handflatene ned.)

  • Kommando Hoch! (Elevene strekker armene høyt over hodet.)

  • Kommando Faust! (Elevene knyter nevene og legger dem på bordet.)

  • Kommando Auf! (Elevene reiser seg.)

  • Kommando Setzen! (Elevene setter seg.)

Eksempel

Kommandanten sier i nokså raskt tempo: "Kommando Pimperle! Kommando Pimperle! Kommando Pimperle! Kommando Auf! Setzen!" Da skal elevene først tromme med pekefingerne på pultene sine, deretter reise seg, men ignorere den siste kommandoen om å sette seg.

CC BY-SASkrevet av Julia Kleven og Aslaug Gravem.
Sist faglig oppdatert 01.03.2023

Læringsressurser

Die Welle