Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Oppgave

Hvilken erfaring har du fra medieproduksjoner?

Tenk over den siste medieproduksjonen du gjennomførte.

Planlegging av nettbutikk. Foto.
  1. Hvilke faser vil du dele produksjonsprosessen inn i?
    Hvilke faser jobbet du mest med? Hvilke faser gikk lettest å gjennomføre?
    Er det noen av fasene du ser at du burde ha jobbet mer med, nå i etterkant?

  2. Diskuter med en medelev hvordan man ideelt sett må jobbe når man planlegger et medieprodukt.
    Hva skjer før produksjon, under produksjonen og etter produksjon?
    Hva bør dere gjøre i ulike faser for at resultatet skal bli best mulig? Ta notater.
Sist oppdatert 11.07.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe