Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Mediebevissthet

Emnet handler om medienes rolle i offentligheten. Drøft hva mediepolitikk og - eierskap har å si for medienes makt, utforsk problemstillinger rundt ny medieteknologi, og diskuter hvordan medieutviklingen virker inn på individer og samfunn.

Medieutvikling og mediehistorie

Emnet mediehistorie og medieutvikling handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Emnet viser oss også hvordan ny medieteknologi er i utvikling, og hvordan medieutvikling er med på å endre samfunnet.

Læringsressurser

Medieutvikling og mediehistorie