Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Presenter en sentral hendelse i mediehistorien

Lag en presentasjon der du tar for deg en hendelse eller en oppfinnelse i mediehistorien. Hvordan har denne hendelsen eller oppfinnelsen bidratt til å endre samfunnet?


Skolebarn som leser Aftenpostens ekstrautgave i skolegården. Historisk foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan endrer oppfinnelser og hendelser i mediehistorien samfunnet?


Lag en digital presentasjon der du tar for deg en oppfinnelse eller en hendelse i mediehistorien.

Sett deg inn i historien for mediet som er relevant for valget ditt:

 • avis
 • fotografi
 • film
 • internett

Gangen i arbeidet

 1. Start med å gjøre grundig research. Finn og sett deg inn i ulike kilder.
 2. I presentasjonen skal du gå inn på

  • viktige kjennetegn ved mediet
  • viktige begivenheter og teknologisk utvikling innenfor mediet – hvordan har mediet utviklet seg fram til i dag?
  • hvordan dette mediet har endret samfunnet opp gjennom tidene, og hvordan mediet virker inn på samfunnet vårt i dag
  • konkrete eksempler
 3. Bruk fagartikler fra ndla.no som utgangspunkt, men også andre, sikre nettkilder.

Krav

 • Presentasjonen skal vare i fem minutter.
 • Foredraget skal støttes av illustrerende virkemidler. Med illustrerende virkemidler menes bilder, illustrasjoner, video og lyd.
 • Målgruppa er medelevene dine. Tilpass innholdet til målgruppa, og bygg opp presentasjonen på en måte som gjør at du når fram med budskapet ditt. Skap interesse!
 • Lag presentasjonen ved hjelp av et digitalt presentasjonsverktøy.

Elevmedvurdering

Dere presenterer individuelt i grupper på fire elever. Hver gruppe består av elever med fire ulike temaer. Læreren observerer presentasjonene. I gruppa skal hver enkelt elev gi tilbakemeldinger og vurdere hverandre etter hver presentasjon.

Bruk vurderingsskjemaet under som utgangspunkt.

Høy måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Lav måloppnåelse


Kunnskap og refleksjon


Eleven viser svært god oversikt over temaet.

Eleven bruker illustrerende virkemidler
på en relevant, selvstendig og reflektert måte.

Eleven viser til ulike sider ved temaet på en reflektert måte.

Eleven viser kjennskap til det sentrale i temaet.

Eleven bruker illustrerende virkemidler på en relevant måte.

Eleven kan vise til ulike sider av temaet.

Eleven viser kunnskap om temaet.

Eleven bruker illustrerende virkemidler.


Eleven bør i større grad vise til ulike sider ved temaet.


Framstilling


Eleven har en svært hensiktsmessig og godt strukturert framstilling som er tilpasset vurderings-
situasjonen.

Eleven har svært god presentasjons-
teknikk som er tilpasset målgruppa.

Eleven har en oversiktlig framstilling som er tilpasset vurderings-
situasjonen.

Eleven har god presentasjons-
teknikk.

Eleven har innledning, hoveddel og avslutning som er tilpasset vurderings-
situasjonen.

Eleven bør jobbe mer med presentasjons-
teknikk.


Kildebruk


Eleven har en relevant, selvstendig og kritisk bruk av kilder som er tilpasset temaet og vurderings-situasjonen.

Eleven har en relevant bruk av kilder som er tilpasset temaet og vurderings-
situasjonen.


Presentasjonen bygger på noen kilder.


Relatert innhold

Tre tips til en god presentasjon: Hvem presenterer du til? Lag en visuell presentasjon med få ord. Sist, men ikke minst: Øv!

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 10.03.2020

Læringsressurser

Medieutvikling og mediehistorie