Hopp til innhold

Kultur og samhandling (SR-SSR vg1)

Etikk og bærekraft

Forbrukerne forventer at bedrifter skal handle både etisk og bærekraftig. I verdigrunnlaget til bedriftene finner vi formuleringer som forteller oss hvordan den enkelte bedrift tar samfunnsansvar.

Etikk

Etikk er læren om rett og galt. For bedrifter handler etikk om god forretningsskikk og om å ta gode valg og beslutninger. Det er mange hensyn å ta, noe som kan føre til etiske dilemmaer. Det er derfor viktig at bedriften har gode etiske retningslinjer.

Læringsressurser

Etikk