Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (FD)

Funksjoner og modellering

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Læringsressurser

Funksjoner og modellering

Ikke-lineære funksjoner

Hvis en funksjon ikke er lineær, så er ikke grafen til funksjonen en rett linje.

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner