Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (FD)

Funksjoner og modellering

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Læringsressurser

Funksjoner og modellering

Lineære funksjoner

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

Læringsressurser

Lineære funksjoner