Hopp til innhold

Oppgave

Hva innebærer HMS i helsevesenet?

HMS- og kvalitetsarbeid i helsevesenet handler om tiltak og regelverk for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, men hva innebærer det i praksis for de ansatte?

Se filmen og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hvorfor er opplæring av nytilsatte prioritert på dette sykehjemmet? Hvilken betydning kan det ha for den nytilsatte selv, for kollegaene, pasientene og arbeidsgiveren at slik opplæring blir gitt?
 2. Avdelingslederen legger vekt på de ansattes opplevelse når hun snakker om HMS. Hvorfor gjør hun det?
 3. Hva kan skje dersom en ansatt ikke har kunnskap om hvordan man flytter en pasient på riktig måte, eller om den ansatte ikke bruker denne kunnskapen?
 4. Hjelpepleier Ola sier noe om når han jobber med HMS i løpet av en arbeidsdag. Hva sier han om dette, og hvorfor er det slik som han sier? Diskuter dette i klassen.
 5. Verneombudet sier at hensikten med HMS er å gi personalet et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Hvilke faktorer ramser hun opp som påvirker arbeidsdagen for å oppnå dette?
 6. Hjelpepleier Ola sier at det er viktig for arbeidsmiljøet at avdelingslederen ser den enkelte. Selv sier avdelingslederen at det er viktig at de ansatte får anerkjennelse for den jobben de gjør. Hvorfor tror du dette er viktig? Diskuter i klassen.
 7. Dette sykehjemmet legger vekt på at de ansatte gjennom kurs får utvikle den faglige kompetansen sin.

  1. Hvilken betydning har dette for den enkelte arbeidstaker?
  2. Hvorfor blir dette sett på som en del av HMS-arbeidet?
 8. Hva er forklaringen på at medisinbruken har gått ned på denne avdelingen?
 9. Hvilke konkrete tiltak har de på dette sykehjemmet, som skal bidra til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø? List opp!
 10. Det blir sagt at fornøyde ansatte fører til et godt tilbud for pasientene. Hva er årsaken til dette?
 11. Massasjeterapeuten gir tilbud om behandling til de ansatte som har ulike fysiske plager. Hvilke plager kan dette være, og hva mener hun kan være årsaken til disse plagene?
Sist faglig oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Vigdis Haugan

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter