Hopp til innhold

Film og filmklipp

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i helsevesenet

HMS omfatter en rekke lover, regler og tiltak som skal forebygge skader, øke trivselen og sikre et sunt arbeidsmiljø. I denne filmen kan du se hvordan personalet Silurveien sykehjem i Oslo er bevisste på hvordan HMS spiller inn i deres arbeidshverdag.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid som har med de fysiske og psykiske forholdene på en arbeidsplass å gjøre. HMS-arbeid handler om å beskytte helsa til de ansatte, trygge arbeidsmiljøet, sørge for at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle kompetansen sin, og om å legge forholdene til rette for brukerne.

Sist faglig oppdatert 10.02.2020
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter