Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hva kan du om distribusjon?

Her kan du besvare spørsmål i forbindelse med temaet distribusjon av elektrisk energi.

Oppgaver

Spørsmål 1

  1. Forklar hvilken rolle Statnett, Enova og Nord Pool har i det norske kraftmarkedet.
  2. Lag en skisse av Norge, og tegn inn:
    • Sentralnettet
    • Regionalnettet
    • Lokalnettet
  3. Sett opp spenningsverdiene på de respektive nettene.
  4. Hvem eier de forskjellige nettene?

Spørsmål 2

Hva består strømregningen av (hva må vi som forbruker betale for)?

Spørsmål 3

Les FSE (sikkerhetsforskriften): Hvilke oppgaver og egenskaper har "leder for sikkerhet" og "leder for kobling"?

Spørsmål 4

Ved overføring av store mengder elektrisk energi bruker vi store høyspentmaster/-linjer. Mange er kritiske til dette. Hvordan mener du vi skal klare å overføre elektrisk energi uten særlige inngrep i naturen?

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 15.03.2018

Læringsressurser

Kraftdistribusjon