Hopp til innhold

Fagstoff

Kjøp og salg av energi

Her ser vi litt på hvordan "energibørsen" fungerer i Norge og i samarbeid med resten av Europa. Vi ser også litt på statistikk, og på hvordan strømregningen er bygd opp.
Kraftledninger over en snøkledd granskog. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Energibørsen

Tre personer står ved dataskjermer.

Kraftmarkedet, når det gjelder kjøp og salg, er organisert omtrent på samme måte som en vanlig børs. Produksjon, tilgang og etterspørsel er elementer som påvirker og bestemmer pris på kjøp og salg av elektrisk kraft i Norge og resten av verden. Her er det Nord Pool som danner grunnlaget for prisen på en MWt (Megawattime). Med utgangspunkt i dette kjøpes og selges kraft på det internasjonale markedet.

Nord Pool måler aktivitet av elkraft-distribusjon i Skandinavia, Baltikum, Tyskland og Nederland.  Illustrasjon.

I Skandinavia har vi distribusjon mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det foregår også distribusjon med Baltikum (Estland, Latvia og Litauen), samt Tyskland og Nederland. På kartet kan du se at Norge er inndelt i 5 soner, mens Sverige er delt inn i 4. De andre landene har ikke soneinndeling. Nord Pool måler aktiviteten mellom de ulike sonene/landene, time-for-time:

  • Kraftpriser (typisk i norske kroner og euro).
  • Kapasitet i MWt (Megawattime).
  • Antagelser for neste dags flyt i markedet.

Statistikk

Det er mange organisasjoner, regjeringer og andre som er opptatt av elektrisk kraftproduksjon, forbruk og miljø. Dette gjelder både i Norge og resten av verden.

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) fører statistikk på det aller meste i Norge, også kraftproduksjon og forbruk.
  • The International Energy Agency (IEA) er en multinasjonal organisasjon som jobber med å samle inn, informere og råde medlemslandene i energispørsmål, og Norge er et av medlemslandene. IEA ble dannet under "oljekrisen" i begynnelsen av 1970-årene.
  • I Norge er det NVE som holder oversikt i kraftmarkedet.

IEA utgir hvert år en oversikt over "tingenes tilstand" når det gjelder energi på verdensbasis. Denne kalles "World Energy Outlook" (WEO). Her finner du også en lenke til pdf-utgaven fra 2009.

EUs energibyrå Acer

I mars 2018 vedtok stortinget at Norge skulle bli tilknyttet Acer. Dette et byrå som ble opprettet av EU i 2009, der formålet var å opprette en felles håndtering av distribusjon av strøm og gass. Siden Norge ikke er medlem av EU har vi ingen stemmerett i Acer, men vi er forpliktet en tilknytting gjennom EØS-avtalen.

Acer har 3 store oppgaver:

  1. Bidra til harmonisering av teknisk regelverk (nettverkskoder og retningslinjer).
  2. Føre tilsyn med energimarkeder.
  3. Tilrettelegge for utbygging av nytt strøm- og gassnett, inkludert mellomlandsforbindelser (utenlandskabler).

Hva er Acer (nyhetsklipp fra nrk.no)

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 06.12.2018

Læringsressurser

Kraftdistribusjon