Hopp til innhold

Fagstoff

Kjønnsroller og rollemodeller

Barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Tradisjonelt er det imidlertid en stor overvekt av kvinner på de arenaene der barn møter voksne, først og fremst i barnehagen og på skolen. Derfor er det en utfordring å få flere menn til å velge utradisjonelt når de skal velge yrke.

Mannlig barnehageansatt leker med barna. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I et forsøk på å møte utfordringen har Kunnskapsdepartementet lagt fram en handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008–2010. Målet er at 20 prosent av de ansatte i barnehagene skal være menn i framtida.

En bedre kjønnsbalanse betyr ikke bare at guttene får en voksen mann de kan identifisere seg med. Alle barn trenger å få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorgen. Flere mannlige barnehageansatte er med på å viske ut det gamle kjønnsrollemønsteret. Barn ser at det er anerkjent at menn arbeider i omsorgs- og oppvekstsektoren. Det betyr mye for likestillingen i arbeidslivet og i samfunnslivet ellers på litt lengre sikt.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor trenger vi flere menn i barnehagen?
  2. Er det noen forskjell på mannlige og kvinnelige rollemodeller?
    I så fall, hvilke forskjeller?
CC BY-NC-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold. Rettighetshaver: Terranova Media
Sist faglig oppdatert 07.05.2018

Læringsressurser

Rollemodell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter