Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er en god rollemodell?

Noen liker ikke helt tanken på at de skal være forbilde for barna. Det høres litt nifst ut. Dessuten vet vi jo at voksne ikke er perfekte. Men barn spør ikke etter perfekte voksne. De spør etter voksne som bryr seg om dem. Voksne som ser dem og hører dem.

LK06
Fedre lager mat sammen med to små barn. Foto.

Barna blir det du er

Enten vi liker det eller ikke, er alle som står barnet nær, og som barnet ser opp til, modeller for barnet. Det er en psykologisk kjensgjerning og har sammenheng med måten barn lærer på.

Nest etter familien er det lærere og alle som arbeider i barnehager, barna ser mest opp til og har mest respekt for, fordi det er dem de omgås mest.

Det gir disse fagpersonene et større ansvar for å være gode rollemodeller enn mange andre yrkesgrupper. Det blir viktig å tenke over hvordan vi er mot hverandre. Vi bør oppføre oss pent, være høflige, møte andre med respekt og tillit og vaske hendene før vi spiser.

Dessuten må det være sammenheng mellom liv og lære. Vi må være troverdige og vise barna at vi selv praktiserer det vi lærer dem. Da forstår barna at det er slik det skal være.

Undersøkelser har vist at de personene barna velger som modeller, gjerne er følelsesmessig varme og sosiale mennesker. Det har også vist seg at voksne personer som er hjelpsomme og sjenerøse overfor andre, kan fortelle at de hadde foreldre som ikke bare snakket om å være snille, men som også selv praktiserte det de lærte.

Uheldige rollemodeller

Det motsatte ytterpunktet er uheldige rollemodeller. En voksen person som er oppfarende, irritabel og hissig, eller som mobber og forskjellsbehandler, setter også avtrykk i barnas identitet. Aggressiv og asosial atferd blir også tilegnet gjennom modellæring. Undersøkelser viser at barn lett etterlikner aggresjon som blir utført av personer de opplever som autoriteter.

Oddbjørn Evenshaug har vært forsker ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo i flere tiår. Nå er han pensjonist og driver sitt eget nettsted for besteforeldre: besteforeldre.no. I en artikkel om rollemodeller skriver han:

"Barna bærer med seg et bilde resten av livet av de mennesker som sto dem nær i oppveksten. Dette bildet kan ha stor betydning for dem – på godt og vondt – gjennom livet. Skal det være et godt bilde som de kjenner glede og varme ved når de henter det fram? Et bilde som inspirerer og gir mot på livet? Det hører med til de alvorlige sider ved å leve at dette bildet skapes her og nå".

Utfordringer til deg

  1. Hvilke egenskaper mener du at en voksen rollemodell må ha? På hvilken måte kan den voksne delta sammen med ungdommene?
  2. Hvor viktige er barne- og ungdomsarbeidere som rollemodeller?
  3. Hva kjennetegner de menneskene som barna velger som rollemodeller?
  4. Les om det å være rollemodell i ulike situasjoner i lenkesamlingen.
Sist oppdatert 23.05.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Rollemodell