Hopp til innhold

Fagartikkel

Rollemodell – helse

Det sies at barn hører hva du sier, men gjør det samme som du gjør. Det bør derfor være samsvar mellom det du sier, og det du gjør. For å bli en tydelig voksenperson for barn og unge krever det at du jobber med deg selv, at du blir klar over handlingene dine, og at du endrer væremåte dersom det er nødvendig.

To damer sykler uten sykkelhjelm.foto.

Hvilket signal sender man ut ved å sykle uten hjelm?

Å bli gode rollemodeller for barn handler om en bevissthet både hos den enkelte og i personalgruppa som helhet.

Når du skal lære barn og unge å ta ansvar for egen helse, må du ha kunnskaper om hva som er god helse, og hvordan du kan kommunisere med barn og unge på en slik måte at de ønsker og greier å ta ansvar for helsa si.

Ung kvinne med sigarett. Foto.

Røyker du når barn er tilstede?

En rekke ulike undersøkelser viser hvor viktig det er at barna har gode rollemodeller. Blant annet viser undersøkelsene at røyking og fysisk aktivitet henger nøye sammen med hvilket forhold den nærmeste familien har til røyk og fysisk aktivitet. Selv om vi ikke har forskning som viser hvordan barne- og ungdomsarbeideren påvirker barn og unge, er det all grunn til å tro at også barne- og ungdomsarbeiderens atferd påvirker dem.

Å være rollemodell for barna når det gjelder helse, betyr at du gjør det du kan for å ivareta din egen fysiske og psykiske helse. For å klare det trenger du kunnskaper om hvordan du ivaretar en god helse.

Svært få av oss er perfekte: Noen av oss røyker, andre spiser usunn mat, mens atter andre ikke driver noen form for fysisk aktivitet. Dersom vi tenker etter, vil de aller fleste finne områder der de ikke gjør det som er best for helsa si. Når du jobber som barne- og ungdomsarbeider, er det viktig at du tenker gjennom hva du kan gjøre for at barn og unge i minst mulig grad skal bli påvirket av dette.

Et eksempel fra barnehagen

I barnehagen vektlegger dere sunn og god mat for barna, og dere oppfordrer til sunne matpakker. Anne er lærling, og hun er egentlig mest glad i fint brød med ulike former for sjokoladepålegg. Hun vet imidlertid at hun er rollemodell for barna, og hun velger derfor å lage seg matpakker som er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Et eksempel fra småskolen

Ivar er barne- og ungdomsarbeider i småskolen og skolefritidsordningen. Ivar har røykt siden 9. klasse og synes det er vanskelig å være en hel dag uten røyk. Han vil likevel ikke at barna skal kjenne at det lukter røyk av han. For å få hjelp til dette har han tatt kontakt med legen sin og røyketelefonen for å finne ut hva som finnes av røykeplaster, tyggegummi og andre hjelpemidler som kan hjelpe han med å trappe ned.

Et eksempel fra ungdomsklubben

Rita er barne- og ungdomsarbeider i ungdomsklubben. Hun er bare litt eldre enn mange av ungdommene som går der, og hun har også noen av vennene sine der. Til helgen er det en stor fest i byen der hun bor, og Rita skal dit. Vanligvis drikker Rita øl når hun er på fest. Rita synes det er vanskelig å vite hvordan det hun gjør på fritiden, påvirker det hun skal gjøre på jobb. Rita ber derfor om en samtale med lederen for ungdomsklubben for å få høre hva han mener hun kan gjøre og ikke på fritiden.

Du kan være rollemodell for barna på en rekke område, for eksempel:

 • ved å spise sunn mat når du er sammen med barna
 • ved ikke å røyke
 • ved å kle deg etter været
 • ved å bruke sykkelhjelm
 • ved å bruke bilbelte
 • ved å gjøre det du kan for å unngå andre ulykker
 • ved å være fysisk aktiv
 • ved å vaske hendene og vise god hygiene
 • ved å kommunisere på en måte som gjør at du ikke kommer i konflikter på arbeidsplassen

Utfordringer til deg

 1. Kva vil det seie å vere ein rollemodell for barn og unge?
 2. Diskuter døma frå barnehagen, skulen og ungdomsklubben.
 3. Tenk deg at du jobbar i ein ungdomsklubb. Ei helg du er ute på byen og festar, møter du nokre av ungdommane frå klubben. Kva er forventa av deg då?
 4. Gi døme på korleis du kan vere ein god rollemodell når det gjeld helsa til barn og unge.
 5. Dei fleste av oss har område vi ikkje er så flinke på. Kan du vere ein god rollemodell om du røykjer, om du bannar, eller om du ikkje et sunt? Dersom ja, korleis er det mogleg?
 6. Bruk bileta på sida til å diskutere eller skrive ein fagtekst om det å vere ein rollemodell for barn og unge.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Rollemodell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter