Hopp til innhold

Fagstoff

Belastning og prosessforstyrrelser

Hvis du har kjørt moped eller bil, vet du sikkert at ett bestemt gasspådrag ikke nødvendigvis alltid gir samme fart. Tenk deg at du kjører på en slette i 30 km/t. Så lenge du kjører på sletta, kan du holde gasspedalen i samme posisjon. Så kommer det en motbakke. Hva skjer da?
Ung mann på moped. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis du fortsatt holder gasspedalen i samme posisjon, vil bilen begynne å gå saktere! Dersom du skal klare å holde samme fart, må du ha mer motorkraft. Du må endre posisjonen på gasspedalen.

Belastning

Sentrifugalpumpe og motor, deler av pumpehuset er skåret vekk. Foto.

Det som skjedde da bilen kom til motbakken, var at belastningen økte. En slik varierende belastning har en også i industrielle prosesser. Derfor vil for eksempel ikke en fast ventilåpning eller en fast innstilling på en maskin fungere i et industrianlegg. Belastningen kan øke eller minke, og reguleringssystemet må hele tiden korrigere for denne varierende belastningen.

Maskiner og prosessutstyr har som regel varierende belastning. Vi bruker reguleringssløyfer for å unngå variasjoner i prosessen.

Prosessforstyrrelse

Variasjoner i belastningen i en prosess kalles ofte en “prosessforstyrrelse”. Selv om disse variasjonene i belastning kan være både planlagte og ønskelige (for eksempel en økning i produksjonsraten), er de en uønsket forstyrrelse for prosessen.

Prosessforstyrrelser er uønskede variasjoner i prosessen.

Variasjon i belastning kan altså være én mulig årsak til disse forstyrrelsene, men det kan også være andre årsaker. For eksempel er det alltid litt variasjon i kvaliteten på råvarene, og dette kan påvirke kvaliteten på det ferdige produktet. For å motvirke dette må vi forsøke å endre måten vi kjører prosessen på. Da kan vi kanskje klare å holde en jevn kvalitet på produktet selv om kvaliteten på råvarene varierer.

Industriell rørvarmeveksler med deler av rørinnsatsen avdekket. Foto.

Endringer i miljøet rundt prosessen kan også gi forstyrrelser. Et eksempel på dette er temperaturen rundt prosessutstyret. Dersom utstyret står ute, kan det være 20 °C om sommeren og −20 °C om vinteren. Dette kan ha stor effekt på prosessen.

Selve utformingen av prosessanlegget kan også være med på å forsterke forstyrrelsene. Det er for eksempel mye enklere å holde en stabil temperatur i en stor tank enn i en liten tank.

Det kan altså være mange mulige årsaker til prosessforstyrrelser. De kan være et problem for deg som operatør, men ofte overlater vi problemet til reguleringssløyfene våre. De må lages på en slik måte at de så raskt som mulig motvirker alle forstyrrelser.

CC BY-SASkrevet av Rune Mathisen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020

Læringsressurser

Regulering og prosess