Hopp til innhold

Fagartikkel

Internasjonalt samarbeid i reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er en global næring som har hatt en enorm vekst – bortsett fra under covid-19-pandemien. Veksten har gitt utfordringer når det gjelder bærekraft. Internasjonale bransjeorganisasjoner samarbeider derfor om en global etisk standard som skal sikre en bærekraftig reiselivsutvikling.

17 ikoner i ulike farger – ett ikon for hvert av FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Illustrasjon.

FNs mål for en bærekraftig utvikling

Reiselivsnæringen er en verdensomspennende næring, og det finnes flere store internasjonale reiselivsorganisasjoner, hvor også Norge er medlem. De to største er Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

UNWTO – verdens største turismeorganisasjon

UNWTO er FNs særorganisasjon for turisme. Over 150 land er med i organisasjonen. Norge har vært medlem siden 2008.

I denne engelskspråklige videoen kan du lære om hva UNWTO jobber med, og hvordan de markedsfører seg for å få enda flere medlemmer:

Video: UNWTO Promotional Video - Affiliate Members - English (youtube.com)

UNESCO og verdensarvlista

UNESCO skal bidra til fred, sikkerhet og en bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene. I 2019 var antallet medlemsland 193, etter at USA og Israel meldte seg ut samme år.

UNESCO arbeider for å verne verdens kultur- og naturarv, og et viktig ledd i dette arbeidet er verdensarvlista – en liste over steder i verden som anses som verdens viktigste naturområder og kulturminner. Verdensarvlista besto i 2018 av 1 092 steder. Norge har 8 steder på lista, deriblant Røros, Rjukan og Bryggen i Bergen.

Se topp-100-lista over verdensarvsteder i 2019 i denne videoen:

Top 100 Must See UNESCO World Heritage Sites-From Around the World (youtube.com)

Her kan du lese mer om verdensarvlista til UNESCO.

UNESCOs verdensarvliste

HOTREC – pådriver for et gunstig europeisk lovverk for reiselivsnæringen

HOTREC er en for restauranter, hotell, puber og andre reiselivsbedrifter i Europa. Det er et europeisk samarbeid med 40 nasjonale reiselivsorganisasjoner fordelt på 29 land, blant andre Norge ved NHO Reiseliv.

HOTREC driver med sikte på å påvirke EU-regelverket til fordel for reiselivsnæringen. Blant annet jobber de med å få rapporteringsplikt for Airbnb og andre lignende selskap.

Innovasjon Norge i utlandet

Innovasjon Norges satsing på reiseliv skal bidra til økt lønnsomhet, blant annet gjennom at Norge tar markedsandeler internasjonalt. Satsingen består blant annet av at Innovasjon Norge

  • bearbeider bransjen av internasjonale turoperatører som selger reiser til Norge
  • legger til rette for at journalister skal skrive om Norge som et interessant reisemål

Innovasjon Norge har kontorer i mer enn 30 land.

Innovasjon Norge Reiseliv og Visit Norway

Det tidligere Nærings- og handelsdepartementet har gitt Innovasjon Norge Reiseliv ansvaret for å utvikle og vedlikeholde den offisielle reiseguiden til Norge, Visit Norway.

Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt. I den engelskspråklige videoen under kan du se et eksempel på hvordan Visit Norway markedsfører seg overfor utlandet.

Video: Welcome to Space | NORWAY (youtube.com)

De landene som er de viktigste markedene for Norge, har alle sin lokale variant av visitnorway.com, for eksempel visitnorway.de i Tyskland. De lokale visitnorway-sidene er tilpasset de respektive landene.

Kilder

FN-sambandet. (u.å.). Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Hentet fra https://www.fn.no/om-fn/fns-organisasjoner-fond-og-programmer/verdens-turismeorganisasjon-unwto


Utenriksdepartementet. (u.å.) Norge og OECD/UNESCO. Hentet fra https://www.norway.no/no/missions/oecd-unesco/oecd---unesco/om-unesco/unescos-arbeidsomrader/


NHO Reiseliv. (u.å.). NHO Reiseliv og HOTREC. Hentet fra https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/hotrec/
Innovasjon Norge. (u.å.). Verktøy for eksport og internasjonal satsing. Hentet fra https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/eksport-og-internasjonal-satsing/

Sist faglig oppdatert 22.10.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Samarbeid i reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter