Hopp til innhold

Fagstoff

Fra kilder til egen tekst

Mange skoleoppgaver krever at du skal drøfte et tema ved hjelp av kilder. Det er krevende å gjøre dette godt. Du skal først finne gode kilder, så hente ut informasjonen du trenger, før du til slutt skal sortere funnene og reflektere over dem i en skriftlig, muntlig eller sammensatt tekst.
Mange ungdommer sitter på en datamaskin og søker på nett. Grafisk illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du bygger kunnskap ved å hente informasjon fra flere kilder. Dette gjøres også av de som jobber profesjonelt med kunnskapbygging, for eksempel forskere. Både elever og forskere må lære seg hvordan de bruker kilder i produksjon av egne tekster.

Mange elever sier det er mest krevende å gjøre stoffet til sitt eget. Det kan virke lettere og tryggere å bruke det andre har skrevet. Faren ved å gjøre det er at du kan bli beskyldt for plagiat.

Det er ikke så vanskelig å få til gode besvarelser der du skriver med egne ord, men det krever litt arbeid. Du må gjøre deg kjent med kilden, plukke ut sentralt stoff og bearbeide det. Her får du strategier som hjelper deg å bruke kilder som utgangspunkt for en selvstendig og god drøfting:

 1. Finn kildene du skal bruke. Råd om kildesøk finner du i denne læringsstien om navigasjon og nettsøk. Før opp kildene i dokumentet du jobber i.
 2. Skumles tekstene først for å få tak i hva som er hovedsynspunktet i teksten.
 3. Les så grundig, avsnitt for avsnitt, og noter med egne ord det du har lest. Bruk titrinns-modellen beskrevet i artikkelen "lær deg å lære"
 4. Notatene dine skal inneholde

  1. viktige poenger fra kildene skrevet med dine egne ord.
  2. direkte sitater som du eventuelt kan omarbeide seinere.
  3. hvor tankene og sitatene er hentet fra. Lim inn lenker til digitale tekster. Skriv inn tittel og sidetall der kilden er trykte tekster.
 5. Sorter det du har lest. Bruk gjerne et pro-et contra-skjema for å sortere kilder som har ulike syn på temaet du skal drøfte.
 6. Lag en disposisjon til teksten din.

  1. I innledningen presenterer du temaet du skal drøfte.
  2. I hoveddelen drøfter du. Bruk gjerne et avsnitt til hvert hovedsynspunkt du har funnet i kildene dine.
  3. I avslutningen oppsummerer du og kommer med egne vurderinger.
 7. Skriv ut teksten din: Legg fra deg kildene du har brukt og bruk bare notatene dine.

  1. Husk å føre inn kildene i teksten din. De skal føres når du har hentet informasjon, referert eller sitert fra en kilde.
  2. Lag en kildeliste som står etter teksten din.
  3. Sett deg inn i hvordan du fører kilder i tekst og lager kildelister:

Denne framgangsmåten kan du bruke på alle teksttyper du skal produsere. Det er like viktig med god kildebruk i muntlige og sammensatte tekster som det er i de skriftlige.

Det sentrale ved å arbeide slik er at du hele tiden skal formulere innholdet med egne ord. Klarer du det, viser du god forståelse og selvstendighet.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 15.02.2019

Læringsressurser

Kildebruk