Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag hypoteser og problemstilling om Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Etter å ha lest Sagaen om Gunnlaug Ormstunge skal du lage hypoteser og problemstilling om et valgfritt emne.
Ungdommer sitter rundt bord i kafe og diskuterer. Blanke snakkebobler over hodene deres. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Viktig informasjon

I denne ressursen vil du møte to måter å velge emne og problemstilling på. Den ene veien gir deg muligheten til å velge emne og problemstilling til sagaen helt fritt. Men om du syns det er vanskelig å få det til uten hjelp, vil den andre veien foreslå både temaer og problemstillinger. Du finner dette i kollapsbokser under hver oppgave.

Del 1: Skriv ned tema

Nå skal dere fordype dere i ett av temaene i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Målet er at dere selv skal velge, men at dere skal samarbeide med andre som er interessert i det samme temaet:

 1. Skriv ned det temaet du syns vil være mest interessant å fordype deg i om Sagaen om Gunnlaug Ormstunge på en lapp. Skriv navnet ditt under.

 2. En i klassen samler inn alle lappene og skriver navn og tema på tavla.

 3. Organiser grupper eller par ut fra temaene som står på tavla. Om noen er aleine om et tema, kan de velge om de vil jobbe aleine eller gå inn på en av de andre gruppene

Hvilke temaer kan være aktuelle?
 1. Mannsrollen i norrøn tid

 2. Kvinnerollen i norrøn tid

 3. Kjønnsroller i norrøn tid

 4. Helter og idealer

 5. Skam og ære i ættesagaer og i dag

 6. Tro og overtro hos vikingene

 7. Hvordan løste vikingene konflikter?

 8. Familien i sagalitteraturen og i dag

 9. Kjærlighet i sagalitteraturen

 10. Er sagaene sanne?

Del 2: Lag hypoteser og problemstilling

Nå er dere satt sammen i grupper, par eller jobber aleine ut fra hvilket tema dere har valgt. Videre er målet å lage både en hypotese og ei problemstilling om temaet dere skal utforske. Det som er viktig, er at dere lager en hypotese som er mulig å støtte eller avkrefte og ei problemstilling dere kan finne et svar på ved å lese primær- og sekundærlitteratur.

 1. Lag en eller flere hypoteser om emnet dere/du skal utforske. Hypotesene skal ta utgangspunkt i historien om Gunnlaug Ormstunge.

 2. Lag ei problemstilling til emnet. Problemstillinga skal ta utgangspunkt i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.

 3. Få læreren til å se på hypotesen og problemstillinga for å veilede dere videre eller godkjenne dem.

Litt hjelp på veien?

Forslag til hypoteser:

 • Kvinner i sagalitteraturen kunne overhodet ikke bestemme noe over eget liv.

 • Kvinner i sagalitteraturen hadde frihet til å gjøre som de ville.

 • Mannlige helter i sagalitteraturen var aldri feige.

 • De islandske ættesagaene viser at vikingene var veldig opptatt av ære og skam.

 • Hevn var et viktig motiv i ættesagaene.

 • Alle konflikter i sagaene ble løst ved holmgang.

 • Alt som står i sagaene, har skjedd i virkeligheten.

Forslag til problemstillinger som er mulige å drøfte ved å lese sekundærlitteratur:

 • Er Helga typisk for kvinnerollen i sagalitteraturen?

 • Hvordan var kvinnerollen i vikingtida sammenlikna med i dag?

 • Ligner heltene i norrøne sagaer på våre helteidealer i dag?

 • Hva kan Sagaen om Gunnlaug Ormstunge si oss om vikingenes måte å løse konflikter på?

 • Er måten ætta blir framstilt på i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge typisk for vikingtida?
 • Hvilken rolle spilte slekt og familie i vikingtida, og hvilken rolle spiller disse i dag?
 • Hvordan viser Sagaen om Gunnlaug Ormstunge hva som var skam- og ærefull oppførsel i vikingtida?
 • Hvilke skam- og æresidealer fantes i vikingtida, og er de fortsatt aktuelle i dag?
 • Hva forteller Sagaen om Gunnlaug Ormstunge oss om vikingenes forhold til tro og overtro?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.05.2021

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag