Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Presenter Gunnlaug Ormstunge for klassen

Når dere har funnet svar på problemstillinga dere laga om Sagaen om Gunnlaug Ormstunge, er det på tide å presentere funna for klassen.
Elever, en gutt og ei jente,  presenterer i klasserommet. De står foran tavla, mens medelevene sitter og følger med på presentasjonen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan skal dere gå fram for å lage en god presentasjon der dere svarer på ei problemstilling om Gunnlaug Ormstunge?

Tipsa under tar utgangspunkt i at dere jobber i grupper, og at dere svarer på problemstillinga og støtter eller avkrefter hypotesene i løpet av ti minutter. Det krever at dere dropper mye utenomsnakk og går rett på å svare på problemstillinga. En lengre presentasjon av teksten er unødvendig, så lenge klassen har lest den samme teksten som dere.

Tips 1: Presenter tema, problemstilling og hypoteser

Start med å presentere temaet, problemstillinga og hypotesene deres. Forklar i tillegg hvorfor dere endte opp med akkurat disse hypotesene og problemstillinga.

Eksempel:

Tips 2: Rett på sak – gå til litteraturen

Ikke bruk mye tid på utenomsnakk, men prioriter tida til å svare på problemstillinga. Når dere skal vise hvordan dere fant svar i primærkilden, altså sagaen, bør dere

  1. vise sitater fra sagaen til de andre elevene

  2. drøfte hvordan sitatet svarer på problemstillinga deres

  3. drøfte om sitater styrker eller svekker hypotesene deres

Eksempel:

Tips 3: Bruk sitater fra sekundærlitteraturen

  1. Også sitater fra sekundærlitteraturen bør du vise til medelevene.

  2. Følg opp med å kommentere sitatet: "Som vi ser, viser denne kilden at beskrivelsen av Helga er typisk for sagalitteraturen...." eller "Denne kilden viser det motsatte av det som skjer i Sagaen om Gunnlaug Ormstunge".

Eksempel:

Tips 4: Avslutt med å svare på problemstillinga og bekrefte eller avkrefte hypotesene

I avslutninga bør dere avrunde og vende tilbake til problemstillinga og hypotesene som ble vist fram i starten av presentasjonen. Det er viktig å forsøke å gi tydelige svar på disse. Men husk at det ikke er sikkert dere finner sikre svar. Da må dere gjøre det klart hva som var vanskelig å finne ut av, og hvorfor det var det.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.05.2021

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag