Hopp til innhold

Fagstoff

Bygge et personlig læringsnettverk

Et digitalt personlig læringsnettverk er personlig. Derfor finnes det ikke noen fasit på hvilke ressurser du bør bruke, og hvordan du bør bruke dem.
Mennesker som ligger i gresset i mønsteret av et hjerte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et digitalt personlig læringsnettverk (PLN) har to deler:

 1. et sett med tjenester og verktøy på Internett
 2. en systematisk plan for hvordan tjenestene og verktøyene skal brukes til læring

Hvilke tjenester og verktøy du vil inkludere i ditt PLN, er opp til deg. Et læringsnettverk er heller ikke noe du bygger en gang for alle. Et godt nettverk utvikler seg hele tiden. Nye tjenester og mennesker kommer til mens gamle forsvinner.

Det er mange mulige kilder til informasjon som du kan inkludere. Du kan for eksempel

 • bli medlem av faggrupper på sosiale medier. Det finnes mange grupper på Facebook, LinkedIn og andre sosiale medier for bestemte interesser og yrkesgrupper.
 • følge kunnskapsrike eller profilerte personer på Twitter
 • abonnere på fagblogger
 • abonnere på RSS-strømmer fra interessante nettsider
 • følge interessante YouTube-kanaler
 • bli medlem av fagforumer

Men målet er ikke å samle flest mulig ressurser. Husk at du også må kunne følge opp de ressursene du inkluderer. Til det trenger du en plan. Tenk gjennom hvilken kunnskap og informasjon du har behov for, hvordan du skal bruke nettverket ditt, og hvilke mennesker du gjerne vil ha kontakt med.

Å inkludere for mange ressurser kan føre at den kunnskapen du faktisk har behov for, drukner i ”støy”. Målet med et digitalt personlig læringsnettverk er at du skal

 • vite hvem som har den kunnskapen du trenger
 • vite hvor du finner den informasjonen du trenger
 • få ny informasjon som du ikke visste at du trengte

Deling av informasjon

Utgangspunktet for Internett var at det skulle bli enklere for forskere på universiteter i ulike byer og land å dele informasjon med hverandre. Denne delingskulturen er fortsatt en av de sterkeste drivkreftene for mange av de mest brukte tjenestene på nettet i dag. Tjenester som Wikipedia og sosiale medier som Facebook og YouTube er i sin helhet basert på at det er brukerne selv som produserer innholdet og gjør det tilgjengelig for andre.

Med venner og bekjente deler vi gjerne villig vekk, og for å få til kunnskapsdeling og læring i en virksomhet er det viktig å bygge en tilsvarende god delingskultur med kollegaer og andre kontakter.

Skill mellom jobb og privatliv

På samme måte som vi skiller mellom arbeidstid og fritid, kan det være lurt å skille mellom jobb og privatliv på Internett også.

Mange velger å ha to kontoer på sosiale medier som Facebook og Twitter. En for familie og venner og en annen for kollegaer og annet som har med jobben å gjøre.

Start med en gang
Du trenger ikke å vente til du er ferdig med skolen før du begynner å bygge et digitalt personlig læringsnettverk. Det er bare å gå i gang. Opprett nødvendige kontoer, legg til ressurser som du synes er interessante, inviter andre i klassen til å være med i nettverket ditt.

Tenk på at dere når dere er ferdig på skolen, går videre til ulike arbeidsplasser. Hvis dere allerede har et nettverk på plass, kan dere fortsette å utveksle informasjon og gjennom hverandre få kontakt med flere i bransjen.

Et godt nettverk gir også en mulighet til å ”markedsføre” din egen kompetanse. Gode ressurspersoner blir lagt merke til, og det kan gi deg både lærlingplass og jobb.

CC BY-SASkrevet av Arne Jansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.10.2022

Læringsressurser

Nettverk og nettverkssamarbeid