Hopp til innhold

Fagstoff

Personlige og profesjonelle læringsnettverk

For å sette din egen læring og kunnskapsutvikling i system kan du bygge deg ditt eget digitale personlige læringsnettverk.
Nettverk av mennesker som kommuniserer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi kan skille mellom formell og uformell læring. Formell læring er systematisk læring som avsluttes med en evaluering, mens læring som ikke har noen evaluering, kalles uformell. Skole og kurs er de vanligste eksemplene på formell læring, mens det du lærer på egen hånd, ved for eksempel å lese, delta på seminarer, jobbe sammen med andre, løse nye problemer, osv., er uformell læring.

Det meste av læringen i en arbeidssituasjon er uformell. Men selv om uformell læring ikke følger noen bestemt plan eller har noen eksamen, er det fortsatt mulig å sette den i system. En måte å gjøre det på er å organisere et digitalt personlig læringsnettverk (PLN).

Når vi sier digitalt nettverk i denne sammenhengen, mener vi ikke et vanlig datanettverk. Det er de menneskene du kommuniserer med på Internett, og de ressursene du bruker for å holde deg oppdatert, lære og utvikle deg, som er ditt digitale personlige læringsnettverk. Sosiale medier og nettbaserte Web 2.0-verktøy gir nesten ubegrensede muligheter for informasjonsinnhenting, kommunikasjon og læring.

I noen sammenhenger brukes også forkortelsen PLN om profesjonelt læringsnettverk. Et profesjonelt læringsnettverk er et nettverk for personer innenfor et bestemt fagfelt eller yrkesgruppe. En virksomhet kan organisere et profesjonelt læringsnettverk for sine ansatte.

CC BY-SASkrevet av Arne Jansen. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 16.11.2018

Læringsressurser

Nettverk og nettverkssamarbeid