Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Sosialisering, identitet og livsmestring

Dette er et emne som favner vidt. Fra sosialisering og normer, til ulike verdier knyttet til kjønn og seksualitet, samt utfordringer med grensesetting. Du skal også reflektere over dine egne digitale spor og hvordan de kan brukes eller misbrukes.

Digitale spor og personvern

De fleste av oss er aktive digitalt på en eller annen måte. Det er viktig å reflektere over de digitale sporene vi etterlater oss, hvem som kan ha tilgang til disse og dine rettigheter når det gjelder personvern.

Læringsressurser

Digitale spor og personvern