Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Sosialisering, identitet og livsmestring

Dette er et emne som favner vidt. Fra sosialisering og normer, til ulike verdier knyttet til kjønn og seksualitet, samt utfordringer med grensesetting. Du skal også reflektere over dine egne digitale spor og hvordan de kan brukes eller misbrukes.

Kjønn, seksualitet og grensesetting

Hvordan sette grenser for egen kropp? Hvilke verdier og normer har vi når det gjelder kjønn og sekualitet?

Læringsressurser

Kjønn, seksualitet og grensesetting

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter