Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (TP)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Faktorisere andregradsuttrykk ved hjelp av nullpunktmetoden

Vi kan faktorisere andregradsuttrykk ved å finne nullpunktene til uttrykket.

Læringsressurser

Faktorisere andregradsuttrykk ved hjelp av nullpunktmetoden