Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (TP)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Andregradslikninger

En andregradslikning inneholder et ledd hvor den ukjente størrelsen opptrer i andre potens.

Læringsressurser

Andregradslikninger