Hopp til innhold

Medieuttrykk 3

Produksjon for digitale flater

Innholdsproduksjon for digitale medier må ta hensyn til multimedialitet og interaksjon. Lyd, bilder og tekst må settes sammen til et meningsbærende budskap, og design og innhold må fungere på skjerm. Brukergrensesnitt og strukturering må være hensiktsmessig slik at navigasjonen går sømløst.

Spill og spillutvikling

Spill kan ta mange former. Brettspill, kortspill, dataspill og escape room er noen eksempler. Spill har en "spillmaskin", det vil si et formål som driver spillet og et sett regler som bestemmer hvordan vi skal spille det. Ofte finnes det også en fortelling knyttet til spillet.

Læringsressurser

Spill og spillutvikling