Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan helse- og oppvekstfag

En fagarbeider i helse- og oppvekstfag trenger bred og helhetlig kompetanse. Dette krever forståelse for at det er en sammenheng mellom kompetansemål i de ulike programfagene og mellom kjerneelementene og kompetansemålene. Her finner du forslaget vårt til tverrfaglig årsplan for programfagene.
Fire unge mennesker med hvit uniform sitter sammen rundt et bord hvor de har gruppearbeid med skrivesaker og laptop. De ser smilende opp mot kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag skal utdanne fagarbeidere som er med og dekker behovet for kompetanse i helse- og oppvekstsektoren i et samfunn i endring. Utvikling av engasjement, god dømmekraft og profesjonelt faglig skjønn hos elevene er en sentral del av faget.

Programfagene skal bidra til en yrkesutøvelse som fremmer mestring, utvikling og helse, og som gir grunnlag for helsefremmende arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Sosial kompetanse og respekt for mennesker, kulturer og tradisjoner er sentralt i helse- og oppvekstfag, i tillegg til utvikling av praktiske ferdigheter og evne til refleksjon over eget arbeid.

Årsplan i helse- og oppvekstfag

Emnene i helse- og oppvekstfag har innhold og arbeidsoppgaver som dekker flere eller alle programfagene. Vi håper planen kan være til inspirasjon! Last den gjerne ned og tilpass den til din elevgruppe og ditt miljø.

Det er mulig å trykke på de ulike emnene under fagene, disse inneholder lenker. Lenkene fører deg til fagartikler og oppgaver i det aktuelle emnet på ndla.no. Trykker du på kompetansemålene, vil lenken føre deg til Utdanningsdirektoratets nettsider og kompetansemålene i faget.

Filer

Nyttige ressurser hos NDLA

NDLA har laget tverrfaglige ressurser som kan være nyttige ved skolestart og gjennom hele året. En av ressursene er Verktøykassa. Her finner du mange fagartikler og oppgaver knyttet til en god skolestart og hvordan skape et trygt og utviklende skolemiljø. Du finner også mange andre gode tips og råd her.

For elever på helse- og oppvekstfag er det nyttig å øve på framføringer og presentasjoner. De to ressursene 11 kreative tips til framføringer og Presentasjoner er fagstoff og oppgaver som gir elevene innsikt i hva dette er, og mulighet til å øve.

Forslag til samarbeid med fellesfag

Engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving har kompetansemål som gjør det mulig å samarbeide om ulike prosjekter i løpet av året. Et tips er å gå gjennom kompetansemålene i disse fagene og samarbeide med fellesfaglærere og lage ulike prosjekter som dere kan gjennomføre i alle fagene.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2021). Læreplan i vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01-03). https://www.udir.no/lk20/hsf01-03?lang=nob

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 03.05.2023

Læringsressurser

Om faget