Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Om faget

Fagstoffet til helse- og oppvekstfag er revidert i henhold til fagfornyelsen (LK20). Innhold og struktur er endret for å dekke kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemålene i programfagene.

Læringsressurser

Om faget