Hopp til innhold

Veiledning

Utforsking i teknologi- og industrifag

I naturfag skal du utforske en problemstilling knyttet til teknologi- og industrifag. Lag en problemstilling, gjør undersøkelser, og presenter det du har funnet ut.

Elev som arbeider ved en dreiebenk. Foto.

Finn ut sammen hva dere skal utforske

Det er vel mest spennende å utforske noe du eller dere i klassen selv har lyst til å finne ut? Når dere skal finne en problemstilling selv, er det lurt å bruke god tid på å finne ut hva denne problemstillingen skal være.

Slik kan du jobbe utforskende

Denne siden gir deg tips til hvordan du kan komme i gang med utforsking, og hvordan du kan legge opp arbeidet.

Ta utgangspunkt i viktige temaer i teknologi- og industrifag

Lag en problemstilling som tar utgangspunkt i sentrale temaer i teknologi- og industrifag, men der du trenger kunnskaper og ferdigheter fra naturfag:

  • Hvordan kan produksjon, bruk og avfallshåndtering av produkter og komponenter påvirke klima og miljø?
  • Hvordan kan energiløsninger og teknologi bidra til å redusere klima- og miljøbelastninger?
  • I hvilke sammenhenger kan teknologi skape nye problemer?
  • Kjenner du til problemområder eller utfordrende oppgaver/operasjoner i ditt framtidige yrke? Kanskje du kan arbeide med forslag til løsninger som kan forbedre eller forenkle situasjonen/arbeidsprosessen?

Forslag til utforskingsoppgaver

Samarbeid med bedrifter eller kommunen

Å utforske med utgangspunkt i et oppdrag kan være motiverende. Ta kontakt med lokale bedrifter eller kommunen. Kanskje de trenger hjelp til å finne ut noe?

På siden til Lektor 2 Naturfagsenteret finner dere mange eksempler på oppdrag, fra både offentlige virksomheter og private bedrifter. Oppdragene kan brukes som de er, eller som inspirasjon til å lage egne oppdrag. Ta kontakt med lokale aktører. Kanskje dere kan få til et samarbeid?

Lag oppdrag selv

Hvis dere ikke får noen utenfor skolen til å gi dere oppdrag, kan dere lage oppdrag til hverandre. La noen ta rollen til ledelsen i en bedrift. Disse lager et oppdrag som andre i klassen skal løse. Legg opp dette så realistisk som mulig, med oppdragsbrev, møter med rapportering underveis i prosessen og en sluttpresentasjon når utforskingen er avsluttet.

Opplegg på NDLA

I dette emnet ligger noen forslag til opplegg. Dere kan bruke dem som de er eller lage en egen vinkling på dem.

Sist faglig oppdatert 06.10.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Utforsk teknologi og bærekraft

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell