Hopp til innhold

Fagstoff

Intervjuteknikk på radio

Siri Knudsen er en kjent stemme fra programmene Popsalongen og Lydverket. Siri jobber nå i NRK P3. I lydklippet nedenfor gir Siri deg noen tips om hvordan du bør lage et radiointervju.
Foto av Siri Knudsen. Hun har langt rødt hår og holder en opptaker i hånda.
Åpne bilde i et nytt vindu

Intervjuteknikk på radio

0:00
-0:00

Siris råd kan oppsummeres slik:

  • Forbered spørsmål i forkant.
  • Lytt til det som blir sagt.
  • Hold kjeft, la intervjuobjektet fortelle.
  • Still oppfølgingsspørsmål.

Still åpne spørsmål

Åpne spørsmål er spørsmål som man ikke kan svare på med bare ja eller nei. Når du intervjuer en politiker, ønsker du kanskje først og fremst å få et klart svar. Da kan du godt stille lukkede spørsmål. De alle fleste intervjuer blir likevel bedre dersom du får intervjuobjektet til å fortelle. Forbered spørsmålene du vil stille, men ikke glem å lytte til det intervjuobjektet sier. Still gjerne spontane oppfølgingsspørsmål.

Stå eller sitt nær intervjuobjektet

Nærhet gir best lyd. Stå gjerne ved siden av i stedet for rett overfor den du skal intervjue. Det virker mindre "truende". Fortell at du vil stå/sitte nær intervjuobjektet for å få god lyd.

Informer på forhånd

Fortell intervjuobjektet hva intervjuet skal dreie seg om. Det skaper trygghet og gjør intervjusituasjonen bedre.

Ja ja ja

I samtale med andre bekrefter vi ofte at vi følger med, for eksempel ved å si "hm" og "ja". Det gjør seg dårlig i et lydopptak. Bruk heller blikk og kroppsspråk i opptakssituasjoner.

CC BY-SASkrevet av Siri Knudsen og Jone Nikolai Nyborg.
Sist faglig oppdatert 07.01.2018

Læringsressurser

Veiledning i lydproduksjon