Hopp til innhold

Fagstoff

Flersporsredigering av lyd

Kombiner flere lydtyper for å skape et godt lydbilde. Her lærer du noen hovedprinsipper innen flersporsredigering av lyd, og du finner en bruksanvisning for lydredigering i programmene Audition og Audacity.
Redigeringsvindu som viser ei tidslinje med flere lydspor med ulike lydtyper under hverandre. Skjermbilde.

De fleste lydredigeringsprogrammene gir deg mulighet til å redigere i flere lydspor samtidig, slik at du kan kombinere ulike lyder i produksjonen din. Når du går inn i et redigeringsprogram, kan du velge hvor mange lydspor du ønsker å jobbe i, og du kan legge til flere etter hvert. Lydsporene ligger under hverandre, og du kan gi dem egne navn om du ønsker det.

Lurt å jobbe i flere spor

Du skaper en god helhet og et bedre lydbilde om du kombinerer ulike lyder samtidig. Hvis det er en reportasje på TV eller radio, er det vanlig å legge én lydtype per spor. Dette hjelper deg å strukturere de ulike lydtypene du har. Ett spor kan være voice-over med journalisten, det andre kan være intervjuobjekt 1, et tredje spor kan være intervjuobjekt 2, og et fjerde spor kan være miljølyder fra intervjuet. Et femte spor kan være situasjoner fra miljøet som kan gi lytteren opplevelsen av å være til stede, slik som snorklipping med applaus eller en racerbil som starter opp mens publikum jubler.

Det finnes flere ulike lydredigeringsprogrammer, og prinsippene er de samme. Du kan hente ned gratisprogrammet Audacity fra nett eller bruke Adobe-programmet Audition hvis du har tilgang til det. Under får du en bruksanvisning med tips om hvordan du kan gå fram for å redigere lyd.

Struktur i bruksanvisningen for lydredigering

1. Start opp prosjekt og sorter materialet ditt

1.1 Sorter lydmaterialet og importer filene

2. Rediger lyd i tidslinja

2.1 Manøvrer i tidslinja

2.2 Forkort eller forleng klipp

2.3 Tilpass lydene til hverandre

2.4 Juster lydnivåer

2.5 Fade inn / fade ut

2.6 Jobb med bare ett spor eller et utvalg av sporene

2.7 Gjør lydopptak i lydprogrammet

3. Lagre og eksporter

3.1 Eksporter til ny fil

4. Test deg selv om flersporsredigering

1. Start opp prosjekt og sorter materialet ditt


Når du har skaffet lydfilene du trenger i et prosjekt, er det viktig å sortere dem. Det første du gjør, er å lage en mappe på datamaskinen din der du samler alle filene dine. Lag en ryddig mappestruktur. Åpne så opp lydprogrammet du skal bruke, og lag et prosjekt som du lagrer i den samme mappen du har lagt lydfilene i.

Som oftest har lydredigeringsprogrammet en prosjektrute på venstre side. Her kan du importere, strukturere og navngi lydelementene du tenker å bruke.

1.1 Sorter lydmaterialet og importer filene

Gå gjennom materialet ditt. Hvis du har gjort mange intervjuer, er det lurt å notere tidspunkter og hva personene snakker om i lydklippene. Hvis du har gjort intervjuer, vil du ha mer materiale enn det du får bruk for. Hør gjennom, sorter og velg det ut hva du vil fokusere på i lydproduksjonen din.

Legg inn filene i redigeringsprogrammet ved å importere dem fra mappen du laget i steg 1. I Audition trykker du på fil->importer (Ctrl+I) og i Audacity trykker du på fil->importer (Ctrl+Shift+I).

2. Rediger lyd i tidslinja

Nå er det på tide å jobbe i tidslinja, også kalt sekvensen. I Audition går du til fil->new->multitrack mixdown (Ctrl+N) for å lage en tidslinje med flere spor. Legg en type lyd per lydspor. Ved å markere "track 1", "track 2" og så videre kan du endre navnet på lydsporet til det du ønsker. Du tar tak i lydklippet du vil bruke fra prosjektmappen til venstre og fører det over i tidslinja i det sporet du ønsker i Audition. Du kan flytte lydklippet ved å ta tak i filen og flytte den bortover i lydsporet eller mellom ulike spor.

Nært utsnitt av arbeidsområdet i Audacity  med to lydspor og en rullemeny med "navn" markert. Skjermbilde.

Jobber du i Audacity, må du selv legge inn de sporene du ønsker. Gå i toppmenyen, velg spor->legg til nytt->stereo. Gjenta prosessen hvis du vil ha flere spor. Gi hvert spor et eget navn, om du ønsker det. Trykk på "lydspor" oppe til venstre for lydsporet, trykk på "navn" og skriv inn det nye navnet. For å legge inn filer går du inn på fil->importer og finner filen. Du må trykke F5 for å flytte et lydklipp på tidslinja.


2.1 Manøvrer i tidslinja

Hvis du skal spille av lyden i tidslinja, må du plassere markøren på det stedet du ønsker å høre på. Markøren er den røde streken som går vertikalt opp i tidslinja i Audition. Den er sort i Audacity. Trykk space for å starte og slutte et klipp. Du kan manøvrere ved å flytte på markøren med musa eller piltastene.

Den røde streken på lydfilen i lydsporet i lydredigeringsprogrammet Audition er markøren. Skjermbilde.

Skal du flytte markøren i Audition, må du velge blå knapp som er på toppen av markøren rett utenfor lydsporet. I Audacity kan du trykke på ønsket sted rett i lydsporet.

Du kan i tillegg bevege deg steg for steg ved å bruke piltaster til venstre eller høyre. For å spole fram eller tilbake holder du inne piltastene.


2.2 Forkort eller forleng klipp

Hvis du vil forkorte eller forlenge klippet, kan du ta tak i ytterkantene av lydfilen når den ligger på tidslinja og trekke inn eller ut, da trimmer du klippet. Hvis du vil dele opp klippet, velger du klippeverktøy, hurtigtast R (razor) i Audition eller Ctrl+X i Audacity. Bruker du et annet redigeringsprogram, kan du se etter et lite ikon med et barberblad eller en saks. Vil du ta bort et helt klipp fra tidslinja, markerer du det og sletter det.


Arbeidsvindu i lydredigeringsprogrammet Audition. Skjermbilde.

2.3 Tilpass lydene til hverandre

Er lyden litt for lav, eller har mikrofonen vært stilt på så høyt nivå at lyden er sprengt? Tale bør ligge omtrent 75 prosent opp på lydmeteret og være mellom –12 og –6 desibel. Miljølyd skal ligge lavere. Skal du kombinere musikk med tale, må musikken ligge lavere enn du tror. Musikk alene kan ha høyere lyd, men pass på at de ulike lydene i tidslinja harmonerer sammen. I en del elevprodukter får musikk veldig stor plass og høy lyd, og så kommer det voice-over og intervju som er markant lavere. Dette gjør at det blir dårlig harmoni og produktet blir dårligere.

Unngå at lytteren må stille volumknappen opp og ned når han eller hun hører på lydproduktet ditt.

2.4 Juster lydnivåer

Spill av lyden, og se på lydbølgen. Hvis hele klippet har for høy eller lav lyd, tar du tak i den gule streken som ligger midt på lydlinja og trekker det hele litt opp eller ned i Audition. I Audacity trykker du på F2, og så tar du tak i ytre blå kant i lydfilen og trekker lydnivået på hele klippet opp eller ned.

Hvis det er et lite parti der du ønsker å stille volumet opp eller ned, kan du bruke det såkalte penneverktøyet. Hurtigtasten for penneverktøyet i Audacity er F2, og du trykker direkte på det området du vil sette et punkt. Penneverktøyet har hurtigtast P i Audition, med det kan du sette inn punkter på den gule linja midt i lydklippet på tidslinja. Da kan du justere lyden opp og ned mellom punktene. Har du altfor lav lyd på et opptak og ikke får hentet nok lyd ved å dra gul linje helt opp, kan du høyreklikke og velge “gain”. Prøv deg frem, og vær forsiktig. Bakgrunnsstøy i et intervju blir tydeligere hvis du drar opp lyden.

Bildet viser hvordan du kan justere lyd i en lydfil ved å bruke pennepunkter i lydprogram. Skjermbilde.

2.5 Fade inn / fade ut

Det er vanlig å ha gradvis økende lyd i starten og slutten av klippene for å gjøre overgangene behagelige. Dette kan gjøres ved å legge inn en jevn fade eller ved å bruke penneverktøyet til å sette inn punkter som er beskrevet over i punkt 2.4.

Lytt til eksempelet under. Det er miljølyd fra et skolemiljø. Fra 2–9 sekunder er det et tydelig klipp uten fade, og det kan oppfattes brått både i starten og slutten. Fra 11–18 hører du det samme klippet med fade på starten og slutten som gjør at det er mer harmonisk å høre på.

Lyd med og uten fade

0:00
-0:00
Lydklipp med og uten fade i lydprogrammet Audition. Skjermbilde.

2.6 Jobb med bare ett spor eller et utvalg av sporene

Selv om du har mange lydfiler liggende under hverandre, går det an å bare lytte til ett lydspor om gangen om du skal gjøre justeringer i bare det ene sporet. I Audition kan du velge M (mute) eller S (solo), og i Audacity kan du velge “demp” og "solo". Mute/demp gjør at du ikke kan høre dette sporet, men du hører de andre sporene som ligger i tidslinja. Solo gjør at du kun kan høre det aktuelle lydsporet og resten blir skrudd av. Du finner disse ikonene til venstre i hvert lydspor.

2.7 Gjør lydopptak i lydprogrammet

Normalt sett vil det bli bedre lydopptak hvis du bruker ekstern lydopptaker, men i noen tilfeller kan du trenge å spille inn lyd direkte i lydprogrammet. Pass først på at det er stille rundt deg og at det ikke er forstyrrende lyder i opptaksrommet. Bruk ekstern mikrofon om du har. Trykk på R eller rød opptaksknapp. Hurtigtast i Audition er Shift+space og i Audacity er det Shift+R.

3. Lagre og eksporter

Husk å lagre underveis! Ctrl+S er din venn! Når du begynner å bli fornøyd med produktet ditt, er det på tide å lagre og eksportere. Først må du høre gjennom saken i sin helhet. Er talen tydelig, er overgangene gode? Er det noen lyder som er veldig mye høyere eller lavere enn de andre på en forstyrrende måte? Bruk gjerne hodetelefoner, men pass også på at lydmeteret ligger på cirka 75 prosent hvis det er tale. Det er greit med noen slag mot rødt, og det er også greit at lyden er lavere noen steder siden ingen lyder ligger konstant på 75 prosent, men pass på at lyden for det meste ligger i det området.

Bildet viser et redigeringsvindu i lyd og at det ligger et lydmeter som viser hvor mange desibel lydklippene har i tidslinja. Skjermbilde.

3.1 Eksporter til ny fil

Når du skal dele produktet ditt med andre, holder det ikke å bare lagre prosjektfilen. I Audition må du gå inn på fil->eksport->multitrack mixdown->entire session og velge ønsket format. I Audacity går du inn på fil -> eksporter og velger formatet du vil bruke. Wav-filer har god kvalitet, og mp3-filer er mer komprimert, men de holder normalt sett godt i skoleoppgaver. Skal du levere en fil i en skoleoppgave, må du sjekke om det står spesifisert hvilket filformat du skal levere.

4. Test deg selv om flersporsredigering

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 24.02.2020

Læringsressurser

Veiledning i lydproduksjon