Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk et dagsenter

I denne oppgaven får du anledning til å finne ut mer om hva et dagsenter er, hva som gjøres der, og hvilke arbeidsoppgaver en fagarbeider kan ha på et dagsenter.
Ung mann med Downs syndrom spiller brettspill sammen med en voksen kvinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lag en presentasjon

Lag en presentasjon i form av PowerPoint, plakat, digital fortelling, film, Prezi eller lignende. Presenter for resten av klassen.

Velg om dere vil jobbe individuelt, i par eller i grupper.

Finn informasjon på internett og besøk gjerne et dagsenter i kommunen din. Hvis du besøker senteret, har du mulighet til å snakke med eller intervjue en fagarbeider på senteret for å få svar på spørsmålene dine.

Presentasjonen skal inneholde

 • navn på dagsenteret

 • hvem som er målgruppa for senteret

 • hvordan man får plass på dagsenteret

 • antall brukere

 • antall ansatte

 • åpningstider

 • organisering og innhold i dagen

 • hvilke aktiviteter som tilbys

 • hvilke yrkesgrupper som jobber der, og hvem de samarbeider med

 • arbeidsoppgaver for fagarbeideren

 • hvilke egenskaper, holdninger, ferdigheter og kunnskaper som er viktige for å arbeide der

 • bilder/videoer av ulike aktiviteter (husk å ikke ta bilder av personer uten samtykke på forhånd)

 • bilder av senteret, innvendig og utvendig

 • eventuelt andre ting dere finner interessant

Refleksjoner

Reflekter individuelt, i gruppe eller i klassen over de følgende spørsmålene:

 1. Hva er positivt med å jobbe på et dagsenter?

 2. Hvilke utfordringer kan det være med å jobbe på et dagsenter?

 3. Hva bidrar dagsentertilbudet til for

  • den enkelte

  • pårørende

  • samfunnet

 4. Hvordan ivareta selvbestemmelse for personer som er på et dagsenter?

 5. Hvilke egenskaper, holdninger, kunnskaper og ferdigheter er viktige når du arbeider på et dagsenter?

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 16.06.2022

Læringsressurser

Dag- og fritidstilbud