Hopp til innhold

Film og filmklipp

"La mæ få klar det sjøl!"

Veien til god helse går ofte gjennom bevisste holdninger og handlinger. I arbeid med barn er det å la barna få "klar det sjøl" et viktig pedagogisk prinsipp både for å fremme barns mestringsfølelse og for å ivareta de voksnes helse.

LK20

Å la barn få gjøre selv og oppleve mestring i ulike hverdagssituasjoner kan bidra til økt selvtillit og positivt selvbilde hos barnet. Når de voksne legger til rette for at barna får lov til å prøve å gjøre noe selv, ved å veilede og støtte underveis, kan det bidra til mestringsfølelse og glede hos barnet.

I filmen under ser du eksempler på hva barnet kan klare selv, med voksne som gode veiledere.

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det å mestre for barnet?
  2. Hvordan kan du veilede barn i påkledning, under måltidet og andre praktiske situasjoner slik at barnet klarer selv?
  3. Hvilke hjelpemidler og utstyr finnes for at barna kan klare mer selv, og for å unngå belastningsskader for de voksne i arbeidet med barn?
Sist oppdatert 15.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren