Hopp til innhold

Oppgave

Ergonomi i arbeid med barn og unge

Å tenke på ergonomi i arbeidshverdagen handler om at du må vite hvordan du kan bruke og ta vare på kroppen din i arbeidet med barn og unge. I denne oppgaven skal du vise hvordan du kan ivareta egen helse ved å bruke egen kropp i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider.

To voksne og to barn leker ute i gresset. En gutt sitter på ryggen til en kvinne som står på alle fire, og en mann holder beina til en annen gutt mens gutten går på hendene. Foto.

Oppgave

Lag en film eller et rollespill der dere får fram hva som er viktig å tenke på med hensyn til ergonomi i arbeid med barn og unge.

Punkter som bør være med i filmen/rollespillet:

  • Hva menes med begrepet ergonomi?
  • Hvordan ta vare på egen kropp og helse i det daglige arbeidet og ellers i hverdagen?
  • Hvordan kan du best arbeide med ulike løft?
  • Hvordan kan du best arbeide i sittende stilling?
  • Hvordan kan du best arbeide i stående stilling?
  • Hvordan angår ergonomi deg i dag og i framtiden?
  • Hvorfor må barna involveres i det ergonomiske arbeidet?
  • Hvordan kan du være en god rollemodell og veileder for barn og unge med tanke på ergonomi?
Sist faglig oppdatert 17.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren