Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg i trygge miljøer

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Selvbilde og trygg identitet

Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide for at barn har det bra, får tro på seg selv og egen mestring og opplever seg som verdifulle akkurat slik de er. Du må derfor ha kunnskap om hva som påvirker barnets selvfølelse, selvbilde og identitet positivt.

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet