Hopp til innhold

Fagstoff

Fagfornyelsen i kroppsøving

I forbindelse med fagfornyelsen har vi revidert gamle sider og utarbeidet nye ressurser til kroppsøvingsfaget. Her finner du informasjon om de nye ressursene, om hvordan vi har bygd opp faget, og om hvorfor vi har gjort det akkurat slik.
Fem jenter i treningstøy i en gymnastikksal. De har hendene og hælene i gulvet og løfter setet opp fra gulvet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Progresjon

Slik faget og læreplanen er bygd opp, er det mange emner, tema og mål som det er naturlig å jobbe med gjennom både vg1, vg2 og vg3. For å utvikle seg i kroppsøving trenger elevene tid, derfor er det viktig å tenke progresjon i faget. Vi har vi laget ressurser du kan bruke uavhengig av trinn og noen ressurser med forslag til en progresjon mellom trinn.

Samme innhold på vg1, vg2 og vg3

Vi har valgt å bygge opp faget slik at innholdet på vg1, vg2 og vg 3 er likt, med de samme emnene og de samme ressursene i hvert emne. Ressursene som er beregnet på ett bestemt trinn, er merket med det aktuelle trinnet i tittelen. Ellers er alle ressursene merket med aktuelle kjerneelementer og kompetansemål, noen også med tverrfaglig tema. Disse er søkbare, slik at du kan finne ressurser med utgangspunkt i bestemte deler av læreplanen.

Grunnen til at vi har valgt å ha det samme innholdet på vg1, vg2 og vg3, er faget sin egenart. Kompetansemålene er vide, og hvordan du velger å undervise i de ulike kjerneelementene og kompetansemålene, er i stor grad avhengig av både elevgruppa og rammefaktorene på skolen og i nærområdet. Flere av ressursene, spesielt fagstoffressursene, kan bli brukt uavhengig av trinn, og da er det opp til deg som lærer å finne læringsmål og undervisningsmetoder. Andre ressurser har et tydelig mål og en tydelig progresjon. Her er læringsmålene gitt på forhånd, og undervisningsopplegget har en tydelig retning.

Fagfornyelsen i kroppsøving

Med ressursene vi lager, ønsker vi å påvirke kroppsøving til å være et fag med et bredt utvalg av aktiviteter, og at du som lærer kan anvende nye temaer og innfallsvinkler ved å ta i bruk disse ressursene. Vi forsikrer deg om at ressursene vi lager, er i tråd med fagfornyelsen.

Ulike ressurstyper

Vi har fått et større utvalg av ressurstyper. Du kan velge mellom video, podkast, fagstoff og ulike typer oppgaver og aktiviteter. Når det gjelder video, finner du mange instruksjonsvideoer både til fysiske og koordinative egenskaper og til ulike bevegelsesaktiviteter. Podkast har blitt svært populært de siste årene. NDLA har også kastet seg på denne bølgen, og vi ser at podkastene er en god ressurs for å formidle fagstoff på en enkel måte. I oppgaver og aktiviteter finner du alt fra refleksjonsoppgaver til interaktive oppgaver og undervisningsopplegg.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 24.11.2022

Læringsressurser

Om faget