Fagstoff

Finansiering

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskeliste:

 • Langsiktige lån =
  lån med nedballingstid over ett år.
 • Pantelån =
  lån med sikkerhet i eiendom eller eiendeler.
 • Kortsiktige lån =
  lån med nedbetalingstid under ett år.
 • Kassekreditt =
  et «fleksibelt» lån med en øvre grense på hvor mye vi totalt kan låne.
 • Strafferente =
  en rente du må betale ved overtrekk på kassekreditten.
 • Nominell rente =
  rente på lån.
 • Effektiv rente =
  det du faktisk betaler og som inkluderer gebyrer.
 • Langsiktig finansiering =
  egenkapital + langsiktige lån.
 • Morarente =
  renter du må betale når du ikke betaler innen fristen.

Falskjermhopper. Foto.   

Her skal vi se nærmere på hvordan Morten og Minoo finansierer bedriften sin. Vi skal se hvor de kan låne penger, og hva slags lån de kan få. Vi skal også se på hva det koster å låne penger.

Partnere

Det er lurt at vi ikke er aleine når vi skal drive en bedrift. Vi får støtte av hverandre på mange måter, ikke minst er det en støtte å kunne dele på egenkapitalen.

Etter hvert kan det bli behov for å få inn flere eiere eller aksjonærer. Da blir det flere partnere. Det kan være både fordeler og ulemper med dette, men når en driver et aksjeselskap, slik Morten og Minoo gjør, er alle bundet av lover og regler. Da blir det ikke så lett gnisninger mellom partnerne.

Hvis vi driver en bedrift aleine, og det går galt, mister vi alt. Er det flere som deler eierskapet til bedriften, er det flere til å dele på tapet. Det er også mer sannsynlig å overleve når det er flere partnere og aksjekapitalen er større.

Forretningsfolk Partnere

Ulike typer banklån

Langsiktige lån
Lån med nedbetalingstid over ett år kaller vi langsiktige lån. Banken vil oftest ha sikkerhet for lånet med pant i eiendom eller eiendeler i bedriften. Vi kaller det derfor pantelån. Det er lavere renter på slike lån enn på kortsiktige lån.

Dersom bedriften ikke greier å betale avdrag og renter, kan banken gjøre bruk av sikkerheten. Det vil si at eiendelene må selges for å dekke bankens krav.

Kortsiktige lån
Lån med nedbetalingstid under ett år kaller vi kortsiktige lån. Slike lån er gjerne uten sikkerhet og har vanligvis noe høyere rente enn langsiktige lån.

Mursteinbygg 

Kassekreditt
Kassekreditt er et «fleksibelt» lån. Vi avtaler en ramme, hvor mye vi totalt kan låne, og vi betaler rente etter hvor mye vi til enhver tid har brukt av eller lånt på kassekreditten.

Rentene på kassekreditten er forholdsvis høye. Vi betaler én rentesats for trekk under 60 % av ramma og en høyere rentesats for det som er trukket over 60 % av ramma. Ved trekk over 100 % er det enda høyere rente, såkalt strafferente. Hvis vi ikke har trukket noe (brukt av) på kassekreditten, men faktisk har et innskudd, får vi renteinntekter. Men rentesatsen er ikke så stor for slike «innskudd».

Direktør i Fokus bank 

Renter
Rentesatsen på et lån, slik den står i låneavtalen, kaller vi nominell rente. Ettersom det kommer bankgebyrer i tillegg, blir renta egentlig høyere. Da snakker vi om effektiv rente.

Det er viktig med god planlegging når det gjelder finansieringen. Egenkapitalen og den langsiktige gjelda kaller vi langsiktig finansiering. Den bør normalt være høy. Det er den kortsiktige gjelda som er farlig, for den gir høye rentekostnader. Har vi dårlig likviditet slik at vi ikke greier å betale alt ved forfall, gir det ekstra høye rentekostnader, også kalt morarenter.