Hopp til innhold

Fagstoff

Priskalkyle

Å sette korrekt pris på en vare eller tjeneste er en utfordring. Flere nyetablerte håndverkere setter prisen på produktene sine for lavt. Andre klarer å prise seg ut av markedet med en for høy pris. Her skal du lære hvordan du kan sette opp en priskalkyle.
Ei kvinne tar imot betaling fra en mann som betaler med bankkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selvkostkalkyle

I en selvkostkalkyle regner vi ut hva varen må koste for at vi skal få dekket alle kostnadene våre og få en viss fortjeneste.

En selvkostkalkyle setter vi opp slik:

Varekostnad+Indirekte kostnad=Selvkost+Fortjeneste=Salgspris eks. mva.

I varekostnaden ligger alle kostnader forbundet med produksjon av varen fram til den ligger på lager, som de samlede materialkostnadene inkludert frakt, toll etc. For en håndverker vil det også være naturlig å legge inn timekostnadene til framstillingen av selve produktet.

De indirekte kostnadene er løpende kostnader som ikke har noen direkte tilknytning til framstilling av varen. Eksempler på dette er husleie, strøm, lønn til ansatte i butikk, telefonutgifter, markedsføringskostnader etc. Når vi summerer varekostnad og indirekte kostnader, får vi selvkost. På dette legges en viss fortjeneste.

Merverdiavgift (mva) er en avgift til staten på salg av produkter. Den generelle satsen ligger på 25 % og legges til salgsprisen til slutt. Eks. mva betyr at merverdiavgiften ikke er tatt med.

Påslagskalkyle

Ei rød rose. Foto.

For å kunne bruke en påslagskalkyle må bedrifter ha erfaringstall som de kan beregne et påslagstall ut ifra. Påslagstallet ganget med innkjøpspris skal gi en pris som dekker alle kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

En blomsterbutikk kan for eksempel kjøpe inn ei rose for 15 kroner. I blomsterbransjen brukes ofte et påslagstall mellom 2,5 og 6. I eksempelet i tabellen under har vi brukt 4 som påslagstall. Salgsprisen blir da 4 x 15 kroner = 60 kroner.

priskalkyle for rose

Innkjøpspris

15 kr

x påslagstall

4

= salgspris med merverdiavgift

60 kr

Bidragsmetoden

Prisene i markedet kan variere etter hvor stor etterspørselen og tilbudet på produktet er. Bidragsmetoden tar utgangspunkt i markedsprisen, trekker fra varekostnadene og finner ut hvor stor avansen blir.

En bidragskalkyle setter vi opp slik:

Salgspris eks. mva.-Varekostnad=Avanse

Avansen skal både dekke alle indirekte kostnader og fortjeneste. Når vi tar utgangspunkt i markedspris må vi vurdere om avansen, ved en gitt markedspris, gjør det lønnsomt å selge dette produktet. På kort sikt må prisen minimum dekke varekostnadene, mens på lang sikt må alle kostnadene dekkes.

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 24.06.2022

Læringsressurser

Å starte egen bedrift