Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraftsgründere

Verden trenger bedrifter som bidrar til at samfunnet blir mer bærekraftig. Og da trenger vi personer som starter nye bedrifter eller virksomheter hvor bærekraft står sentralt. Vi trenger bærekraftsgründere.
Mange fargerike figurer og gjenstander, som en fotball, en Rubiks kube, et kryssord, en sykkel og en trompet, strømmer ut av hodet på en mann. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling

Ingen bedrifter eller virksomheter kan skape en bærekraftig utvikling i verden helt alene. Men alle kan bidra positivt, og i det minste bidra til at vi kommer nærmere et eller flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg bør vi unngå å påvirke de andre bærekraftsmålene negativt. Vi må også huske på at en bærekraftig utvikling ikke bare dreier seg om miljø og klima, men også om sosiale og økonomiske forhold. Vi må kjenne til de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling som blir forklart i filmen under.

Hva er en gründer?

En gründer er en person som starter et nytt selskap, og da gjerne med et nytt produkt eller en ny tjeneste. Gründere kan ha nye innovative idéer som kan bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Kanskje ser de et problem som de ønsker å gjøre noe med, og lager en forretningsidé som bidrar til å løse dette problemet. Sophie Wiik er et eksempel på en slik gründer, som ønsket å gjøre noe med noen problemer hun så. Hør mer om Sophies historie i denne podkasten.

Økologisk konsept med grønn by på jordkloden. Foto.

Grønne gründere

I denne episoden skal vi besøke Jo Egil Tobiassen i Northern Playground. De reklamerer med at vi må kjøpe mindre. Hva gjør Jo Egil og Northern Playground for å bli mest mulig bærekraftige?

0:00
-0:00

Bærekraftig forretningsmodell

En gründer som skal starte en ny virksomhet, må lage en plan for hvordan virksomheten skal fungere, en forretningsmodell. Hvordan forretningsmodellen ser ut, legger noen føringer for hvordan virksomheten skal være. Derfor må forretningsmodellen være bærekraftig om virksomheten skal være bærekraftig. Du kan lese om bærekraftige forretningsmodeller i denne artikkelen.

Sirkulær økonomi

Dagens økonomiske system kalles gjerne for en lineær økonomi eller en bruk-og-kast-økonomi. Det vil si at vi henter ut råvarer fra naturen, lager et produkt, bruker produktet og kaster det. I motsetning til dette står det vi kaller en sirkulær økonomi, der målet er at vi ikke skal skape søppel, men beholde råvarene lengst mulig i økonomien. I tillegg må vi påvirke naturen i mindre grad. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen om sirkulær økonomi.

Framtidens jobber er grønne og bærekraftige

Verden i dag er ikke bærekraftig. Derfor trengs det nye idéer til hvordan vi skal gjøre ting slik at vi ikke påvirker naturen negativt, og slik at vi får gjort noe med de sosiale og økonomiske utfordringene. I framtida vil vi sannsynligvis ha mange nye jobber knyttet til bærekraftig utvikling, og du vil ha stor nytte av å lære mer om dette temaet. I videoen under fra NRK skole og Loop miljøskole kan du lære mer om framtidas grønne jobber.

Relatert innhold

I denne oppgaven skal dere utvikle idéer til nye produkter og tjenester som passer inn i ei bærekraftig framtid hvor sirkulær økonomi blir det rådende.

CC BY-SASkrevet av Hans Græsli.
Sist faglig oppdatert 09.05.2022

Læringsressurser

Å starte egen bedrift