Fagstoff

Elektrisk strøm

Publisert: 17.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elektrisk strøm og elektriske strømkretser: Rheostat kontrollerer strøm

Her skal vi lære om elektrisk strøm, strømkretser, spenning, resistans og Ohms lov.

Interaktiviteten batterikobling med brytere og motorInteraktivitet: batterikobling med brytere og motor

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse i en leder.
Strømretningen går fra + til -.

Strømretning - elektronretning  

Målenheten for strøm er ampere (A).
Symbol for strøm er I.

Symbolet brukes til å identifisere måleinstrument i en kobling, det brukes også som symbol for formler. I står for intensitet.

Mengden elektroner som passerer et punkt i lederen per sekund, viser strømstyrken.

1 ampere er 6,25 x 1018 elektroner som passerer et punkt i lederen per sekund. Dette er et ufattelig stort tall, skal vi skrive det på vanlig måte, ser det slik ut:

1 ampere = 6 250 000 000 000 000 000 elektroner per sekund

Strømretningen går fra pluss til minus, mens elektronvandringen går fra minus til pluss.

For å forstå hvordan elektronvandringen skjer, må du se på atomene og atomoppbygning.

Likestrøm

Strøm som går én vei, kalles likestrøm (Direct Current, DC). Likestrøm har vi i de fleste svakstrømkretser og alle plasser som får strøm fra batterier. Batterier kan bare lades med likestrøm.

Vekselstrøm

Strøm som går begge veier, kalles vekselstrøm (Alternating Current, AC). Strømmen som vi har i bolighus, i industrien og lignende, er vekselstrøm.

 

Elektriske lyspærer, forskjellige spenningerElektriske lyspærer, forskjellige spenninger 

Spenning

Spenning er elektrisk kraft.

Målenheten for spenning er volt (V).

Spenningen er den elektriske kraften som driver strømmen gjennom en elektrisk krets. Spenningen blir redusert etter hvert som den møter elektrisk motstand i kretsen.

Den elektriske spenningen vi måler, er spenningsforskjellen mellom to punkter i en elektrisk krets.

Vi måler for eksempel 12 volt mellom + og - på et tolvvoltsbatteri.

Symbolet for spenning er U og E.

U er batterispenning eller spenningsforskjellen mellom målepunktene i en belastet krets, det vil si at det går strøm i kretsen. E står for elektromotorisk spenning (ems). Dette er symbolet for en ubelastet spenningskilde, det vil si når det ikke går strøm i kretsen.

 Resistoren i elektroniske kretserResistoren i elektroniske kretser
Opphavsmann: Industriskolen
 

Resistans

Resistans er elektrisk motstand.

Målenheten for resistans er ohm (Ω).

Resistansen er den hindringen elektronene møter gjennom kretsen. Resistans kan sammenlignes med friksjon som vannet møter i et vannrør, og hindringer som vannet støter på, som ventiler og lignende.

Resistans har målenheten ohm, forkortet Ω (den greske bokstaven omega), og den har symbolet R (R står for resistans).
Resistansen i en leder blir bestemt av materialet i lederen, tverrsnittet på lederen, lengden på lederen og temperaturen i lederen.

Den største resistansen i en elektrisk krets har vi i forbrukerne, lyspæra, motoren og lignende. Når det er brudd i en elektrisk krets, har vi en uendelig resistans (∞ ohm).

Praktisk bruk av Ohms lov     

Ohms lov

Ohms lov definerer sammenhengen mellom strøm (I), spenning (U) og resistans (R). Ohms lov kan hjelpe oss til å beregne en av de tre størrelsene som inngår i formelen, når de to andre er kjente.

 

Relatert innhold