Fagstoff

Alkyner

Publisert: 08.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
I alkyner er det en trippelbinding mellom to av karbonatomene. På samme måte som for alkener er det da enda færre hydrogenatomer i disse molekylene.
Alkyner består kun av hydrogen og karbon, og har en trippelbinding. Det enkleste alkenet er etyn, som har kjemisk formel C2H2.

 Nedenfor ser du en oversikt over de tre enkleste alkynene.

 

Alkyner    

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Aktuelt stoff for