Skip to content

Tasks and Activites

Fagorganisert eller ikke?

Som arbeidstaker har du rett til å melde deg inn i en fagforening. Fagforeninger er gjerne del av en større fagorganisasjon, og for å være medlem må du betale kontingent. Noen fagforeninger stiller krav om en spesifikk utdanning for å kunne melde seg inn, andre har medlemmer fra ulike yrker.
Open image in new window

Som arbeidstaker har du en rett, men ingen plikt, til å være medlem av en fagforening. For yrkesutøvere innen helse- og oppveksttjenestene finnes det flere ulike fagforeninger du kan bli medlem av. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hva de ulike organisasjonene tilbyr sine medlemmer, før du melder deg inn.

Oppgaver

  1. Velg deg et yrke innen helse- og oppvekstfag. Hvilke fagforeninger kan du bli medlem av som fagarbeider innen dette yrket?
  2. Hvilken fagforening organiserer flest fagarbeidere innen det yrket du har valgt?
  3. Hvilke andre yrkesgrupper kan være medlem i samme fagforening?
  4. Hva kan denne fagforeningen tilby medlemmene sine?
  5. Finn en fagforening for ansatte innen helse- og oppvekstsektoren med høgskoleutdanning. Hvilke likheter og ulikheter er det i tjenestetilbudet mellom denne fagforeningen og den i oppgave 2?
  6. Drøft argumenter for og imot å være medlem av en fagforening.


CC BY-SAWritten by: Vigdis Haugan.
Last revised date 04/01/2020

Learning content

Partene i arbeidslivet